Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Geometrická interpretace algebraických výrazů

Při výuce matematiky na základní škole zpravidla respektujeme etapy poznávacího procesu, kdy by žáci měli být vhodně motivováni, aby se vůbec učit chtěli, na základě svých zkušeností by měli postupně přecházet od konkrétních modelů k modelům univerzálnějším a na základě abstrakce by měl vzniknout matematický poznatek. Ten by se pak měl zařazovat do systému matematických poznatků. Důležitý přitom je aktivní podíl žáka na vytváření jednotlivých matematických pojmů a zejména poznatků v algebraickém učivu.

Učivo algebry má svá specifika v tom, že má mnoho předností, ale ve školské matematice také mnoho úskalí. Algebraické výrazy umožňují přesný, ekonomický a úsporný zápis, jsou jednoduché srozumitelné a mají obecnou platnost. Jsou využitelné v mnoha dalších vědních oborech. Jejich úskalí však spočívá v tom, že mohou být nositelem formalismu, kdy žáci se naučí určité poučky a vzorce zpaměti, bez jakéhokoliv pochopení. Proto je vhodné hledat nejrůznější přístupy, kterými žákům chápání algebraického učiva usnadníme.

Vzhledem k tomu, že někteří žáci preferují vizuální představy, nabízíme v tomto textu ukázat, jak lze algebraické výrazy interpretovat prostřednictvím grafického znázornění. Rozvíjí se schopnost vnímat různé interpretace téže situace, schopnost chápat s porozuměním odborný jazyk, jazyk symbolický i grafické vyjádření. Rozvíjí se komunikativní kompetence žáků, kdy jsou vedeni k tomu, aby k symbolickému zápisu zakreslili geometrickou prezentaci a naopak aby k obrázku zapsali skutečnost symbolickým zápisem.

V textu je ilustrována souvislost jednotlivých témat matematiky – aritmetiky, algebry, geometrie. Žáci jsou vedeni k přemýšlení v různých dimenzích, k vnímání krásy matematiky.


Ke stažení


Autorka

RNDr. Růžena Blažková, CSc. RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Katedra matematiky – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
 

Tiráž

Geometrická interpretace algebraických výrazů

Multimediální elektronický výukový materiál

Blažková, Růžena

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2015

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2013–2015

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-7956-4 (HTML verze)
ISBN 978-80-210-7957-1 (ePub verze)

© 2015 Masarykova univerzita

RNDr. Růžena Blažková, CSc. |
Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.