Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vztah – aritmetický průměr ∼ geometrický průměr

Dokažte, že platí: aritmetický průměr dvou nezáporných čísel je větší nebo roven jejich geometrickému průměru.

Důkaz 1.

algebraicky
$$\begin{aligned} \dfrac {a+b} 2 & \ge \sqrt{ab} \\ (a+b)^2 & \ge 4ab \\ a^2 + 2ab + b^2 & \ge 4ab \\ a^2 - 2ab + b^2 & \ge 0 \\ (a-b)^2 & \ge 0 \text { - platí vždy} \end{aligned} $$
geometricky
  1. sestrojíme úsečku AC o velikosti $a+b$
  2. sestrojíme kružnici $k$ o poloměru $\dfrac {a+b} 2$
  3. v bodě B narýsujeme kolmici k úsečce AC
  4. v trojúhelníku ACD je úsečka BD výškou ke straně AC
  5. podle Euklidovy věty $v=\sqrt{ab}$
$$ \begin{aligned} d & =a+b \\ r & = \frac{(a+b)} 2 \\ \frac {a+b} 2 & \ge \sqrt{ab} \end{aligned} $$

Jiný důkaz věty o vztahu aritmetického a geometrického průměru

geometricky
Vztah – aritmetický průměr ~ geometrický průměr, úloha 2
$$ \begin{aligned} (a+b)^2 & \ge 4ab \\ a+b & \ge 2\sqrt {ab} \\ \frac {a+b} 2 & \ge \sqrt {ab} \end{aligned} $$
RNDr. Růžena Blažková, CSc. |
Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.