Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky

Předškolní věk je významným mezníkem v životě dítěte. Nástupem do mateřské školy dítě prochází mnoha změnami, jako je socializace, kdy dítě přichází z rodinného a domácího prostředí, musí se adaptovat do nového a cizího kolektivu dětí a dospělých. Dále dítě prochází nejdůležitějším vývojem z psychického, kognitivního, emocionálního, fyzického a sociálního pohledu.

Předškolní období je často uváděno jako období „hry“, která bývá spojena s pohybovou aktivitou. Pohyb, hra a pohádka jsou nedílné součásti a nezbytné potřeby dětského života. Proto je cílem této publikace všechny tyto složky propojit společně s vodním prostředím a sestavit praktickou příručku, která by měla sloužit pedagogickým pracovníkům k inspiraci v tělesné výchově či v plavání. Publikace se skládá ze stručné teoretické kapitoly a části praktické. Teoretická část je zaměřena na specifika věku předškolních dětí, vztah předškolních dětí ke hraní a hře, tématiku pohybových her a plavání. Praktická část obsahuje jednotlivé návrhy pohybových pohádek, jež obsahují vodní hry od seznamování s vodou až po výuku základních plaveckých stylů, vhodných pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Naším cílem bylo propojit významné složky dětství – pohyb, hru a pohádku – a sestavit pohybové pohádky zaměřené na vodní prostředí a zároveň využitelné při výuce plavání.

V předloženém textu klademe důraz na plavání jako univerzální pohybovou aktivitu, kterou lze pěstovat do vysokého věku, tudíž má ze zdravotního a psychologického hlediska pro děti dalekosáhlý význam i do budoucnosti. Přispívá k uvědomění zdravého životního stylu pro děti nejlépe přijatelnou zábavnou formou.

Byli bychom rádi, kdyby publikace sloužila pedagogům mateřských a základních škol, volnočasovým pedagogům a instruktorům plavání jako metodický materiál pro praktické hodiny plavání dětí předškolního a mladšího školního věku.

Ke stažení

Stáhnout skriptaAdobe Acrobat (PDF) Stáhnout skriptaeBook reader (ePub)

Autoři publikace

PhDr. Mgr. Petr Vlček

doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Ph.D., Bc. Denisa Bodišová

Bc. Denisa Bodišová

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Eva Mlnaříková

Bc. Eva Mlnaříková

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Veronika Pelcová

Mgr. Veronika Pelcová

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekty

Tato publikace vznikla s podporou projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (MUNI/FR/0944/2015) „Pohybové pohádky jako inovativní metoda výuky školáků a předškoláků“ realizovaného na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Cílem projektu je inovace předmětů v oborech Učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výstupem budou podklady rozvíjející pohybovou aktivnost školáků a jejich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu zábavnou formou a motivací prostřednictvím pohádek. Tímto způsobem výuky lze též významně ovlivnit a podpořit rozvoj různých oblastí dětské inteligence. Materiály budou sloužit jako podklad při proškolování pedagogických pracovníku PdF MU a inspirace pro budoucí i stávající učitele ZŠ a MŠ.

Stránky Fondu rozvoje Masarykovy univerzity

Tiráž

Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky

Multimediální elektronický výukový materiál

Vlček, Petr | Bodišová, Denisa | Mlnaříková, Eva | Pelcová, Veronika

2. aktualizované vydání
První vydání v roce 2016

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2021

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2016-2021

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-280-0053-0

ISBN 978-80-280-0052-3 (online : ePub)

© 2016–2021 Masarykova univerzita