Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Anotace předmětu

Výběr z poměrně rozsáhlého práva duševního vlastnictví je započat obecnou části tohoto odvětví, která je pojímána v mezinárodním a komunitárním kontextu včetně dějinných ohlednutí. Důraz je kladen na globální pojímání těchto práv. Obecná část je doplněna o vymahatelnost práv. Ze zvláštních oblastí práva duševního vlastnictví jsou vybrány otázky práva užitně vzorového, dále práva zlepšovatelského, práva databázového, práva obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how. Zvláštní část je zastoupena též rozsáhlým výběrem z práva známkového v kontextu dalších práv na označení a práva proti nekalé soutěži.

Prezentace ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Fakulty informatiky MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.