Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Analýzy archaické DNA

Poznatky, které nám o naší historii poskytlo studium DNA již vymřelých, především archaických populací, si nejdříve popíšeme na studiu mtDNA člověka neandrtálského. Pokusíme se odpovědět na otázku, zda byli moderní člověk a člověk neandrtálský odlišnými druhy nebo jsme byli jen poddruhy téhož druhu. V mtDNA a jaderné DNA současného člověka budeme hledat stopy po možném křížení s neandrtálci a popíšeme si poznatky o tom, jak a kdy toto křížení mohlo probíhat. Samozřejmě nezapomene rozebrat ani možné důvody, proč neandrtálci oproti moderním lidem vyhynuli. Nakonec si představíme jinou archaickou populaci, tzv. děnisovany, kteří byli popsáni pouze na základě genetické analýzy jednoho článku prstu a zubu nalezených v jeskyni Děnisovova na Sibiři.

Prezentace

Pro správné zobrazení online prezentace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 9.0 nebo vyšší.

Prezentaci lze také otevřít ve formátu PDF pomocí odkazů níže…


Další materiály a zajímavosti

Homo neanderthalensis
Neandrtálec se představuje
How scientists recreated Neanderthal man
Rekonstrukce podoby Neandrtálce (video)
Denisova hominin
Děnisovan se představuje
Daniel Gajdusek a kuru
Jedna z teorií o zániku Neandrtálců zmiňuje také možný podíl prionového onemocnění v souvislosti s kanibalismem u Neandrtálců. Příkladem této možnosti je epidemie onemocnění kuru mezi domorodci na Nové Guineji, kterou popsal Daniel Gajdusek
Kmen Karitiana
Jednou z dobře prozkoumaných současných malých populací s endogamií a inbridingem je populace indiánů Karitiana, kterou jsme zmiňovali při srovnání četnosti příbuzenských sňatků u Neandrtálců
Ursus deningeri
Předchůdce jeskynních medvědů pomohl s datováním nálezu kosterních pozůstatků v Jámě kostí ve Španělsku
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
ÚEB, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041