Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

Základní práce s průvodcem


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Struktura webové stránky průvodce je poměrně jednoduchá. Na všech místech stránky je navigace, která vás nasměruje na důležitá místy. V levém svislém sloupci hlavní stránky najdete dalších odkazy pro výběr lokalit podle různých kritérií. Lokality nebo seznamy obrazových příloh k lokalitám se objevují ve stále stejném okně. Jednotlivé mapy, obrázky a fotografie se po kliknutí otvírají v novém okně.


Všechny lokality jsou zpracovány podle stejného schématu. Rozsah textu je závislý na množství dostupných informací k dané lokalitě a složitosti geologické situace. U každé lokality najdete:

U každé lokality je použit výřez z příslušného listu Souboru turistických map 1:50 000, vydávaného Klubem Českých turistů Praha a výřez z příslušného listu Geologických map ČSSR 1:200 000, zpracovaných a vydaných Ústředním ústavem geologickým, Praha.


Autoři věří, že se Vám bude s textem dobře pracovat a najdete v něm všechny požadované informace.


Zpět na hlavní stránku