Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

Abecední seznam exkurzních lokalit


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

B  C  D  E  F G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

Baldovec Sedimenty rozstáňského souvrství drahanského kulmu 
Baška Horniny těšínitové asociace slezské jednotky
Bílá Godulský vývoj slezské jednotky – istebňanské souvrství
Bílčice Vulkanické horniny lávového proudu stratovulkánu Velký Roudný
Biskoupky Serpentinitové těleso v pestré skupině moldanubika
Bítovánky u Želetavy Grafitické kvarcity moldanubika s obsahem vanadových minerálů
Blansko Granitoidy brněnského masivu
Blatnice Antonínecké souvrství bělokarpatské jednotky
Bludov u Šumperka Vápenato-silikátové horniny keprnické klenby
Bohučovice Horniny hradecko-kyjovické sourství a hydrotermální mineralizace
Bohutín-Zbová Mineralizace alpského typu na puklinách hornin keprnické skupiny
Boňkov Štípatelné břidlice moravického souvrství
Borač u Tišnova Metamorfované horniny bítešské skupiny svratecké klenby moravika
Brno-Královo Pole Granitoidy brněnského masivu
Brno-Lesní lom Macošské a líšeňské souvrství Moravského krasu
Brno - Stránská skála Denudační zbytek jurských vápenců a významné archeologické naleziště
Bruntál - Uhlířský vrch Profil vulkanickými horninami kvartérního stratovulkánu
Březinka Žáruvzdorné jílovce sladkovodního cenomanu české křídy
Březník-Lamberk Granulity náměšťského granulitového masivu
Budkovice Permské slepence jižní části boskovické brázdy
Buková Turbidity protivanovského souvrství
Bukovice u Jeseníku Metamorfované bazické horniny jesenického amfibolitového masivu, žilný doprovod žulovského plutonu
Černá Hora Granitoidy brněnského masivu, hydrotermální alterace, Mo-mineralizace
Černá Voda u Žulové Granity, pegmatity a aplity žulovského plutonu; hydrotermální mineralizace
Dalešice Vltavínonosné neogenní sedimenty  
Devět skal - Křižánky Skalní hradby v rulách a migmatitech svrateckého krystalinika
Dolní Bory Pegmatitové žíly borského granulitového masivu s bohatou mineralizací
Dolní Kounice Granitoidy brněnského masivu, enklávy hornin krystalinického pláště  
Domanínek u Bystřice n.P. Skarnové těleso a pegmatitový žilník s allanitem  
Dřínová u Tišnova

Hydrotermální fluorit – barytová mineralizace v horninách svratecké klenby moravika

Hamry - Rozštípená skála Migmatitizované ruly strážeckého moldanubika s projevy mrazového zvětrávání
Hanušovice Amfibolity a ruly staroměstské skupiny s puklinovou mineralizací alpského typu
Hluk Hlucké vrstvy bělokarpatské jednotky
Horní Bory Horniny borského granulitového masivu s uzavřeninami reliktů svrchního pláště a pegmatitovým doprovodem 
Horní Lipová-Na Pomezí Mramory skupiny Branné, hydrotermální Cu-mineralizace
Hrádek Sedimenty istebňanského souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat
Hynčice pod Sušinou As-Sb mineralizace v horninách staroměstského krystalinika
Chrastice u Starého Města Serpentinity staroměstského krystalinika
Jaroměřice n. Rokytnou - Královec Granitové těleso v durbachitech třebíčského masivu
Jedovnice Styk macošského a líšeňského souvrství
Jemnice-Na Jemničkách Mramory, granátické amfibolity a žíla minety v gfölské jednotce moldanubika
Jemnice-U borovice Mramory moldanubika s budinami amfibolitů
Kamenná

Magmatity třebíčského masivu

Kobeřice Evaporitové ložisko sádrovce v opavské pánvi
Kojetín Podmořská vulkanická tělesa křídových těšínitů v uhersko-hradišťském souvrství
Kokory Pleistocenní travertinová kupa
Komňa-Bučník Neovulkanické horniny prorážející sedimenty magurského příkrovu
Kořenec Kulmské sedimenty Drahanské vrchoviny – kořenecký slepenec
Kosaře-Břidličná Ložisko páskovaných magnetitových rud v rulách desenské skupiny
Kosov u Jihlavy Magmatické horniny jihlavského masivu
Kouty nad Desnou - Zámčisko Křemen-kalcit-barytová hydrotermální mineralizace v bazické žilné hornině pronikající desenskou rulou
Kožichovice Vltavínonosné sedimenty
Krásné u Šumperka Puklinová mineralizace alpského typu v amfibolitech sobotínského masivu a rulách desenské skupiny
Krhovice u Znojma Komplex svrchnoproterozoických metamorfovaných hornin s polohami amfibolitů, skarnů a rudní mineralizací
Křoví u Velké Bíteše Metamorfity bítešské skupiny moravika
Kuřim Horniny metadioritové subzóny brněnského masivu
Lavičky Leukokratní granit s nodulemi turmalínu
Lelekovice - Babí lom Bazální klastika devonu
Letovice Serpentinizované peridotity letovického krystalinika
Lhota Rapotina Serpentinizované peridotity letovického krystalinika
Lhotka Štípatelné břidlice moravického souvrství
Lipinka - Bradlo Skalní suky tvořené metakonglomeráty moravsko-slezského paleozoika
Líšná Pegmatit a skarn v horninách svrateckého krystalinika
Malé Vrbno Magnetitové zrudnění v amfibolitech
Maršíkov-Střelecký důl Klasický výskyt mineralogicky bohatého beryl-columbitového pegmatitu
Mašovice Granitoidy dyjského masivu, ložisko reziduálního kaolínu  
Medlovice Těleso porcelanitu v horninách magurského příkrovu karpatského flyše
Měrotín Vilémovické vápence severní části konicko-mladečského pruhu
Mezina u Bruntálu

Neovulkanické horniny a pyroklastika Venušiny sopky

Miroslav Paleozoické slepence z oblasti miroslavské hrástě
Mirošov

Migmatitizované amfibolové ruly s tělesy skarnů, pegmatitů a hojnou alpskou mineralizací

Mohelno Serpentinizované ultrabazity západomoravského moldanubika, náměšťsko-krumlovské granulitové těleso
Mokrá Karbonátové horniny macošského a líšeňského souvrství  
Moravské Bránice Vápenaté skarny a erlánová tělesa v horninách brněnského masivu
Mrákotín

Dvojslídné granity moldanubického plutonu

Naloučany Tělesa syenitů v pararulách moldanubika
Nedvědice-mramor Tělesa mramorů ve svrateské klenbě moravika doprovázená Ca-skarny a sulfidickou mineralizací
Nedvědice-rula

Leukokratní ortoruly svrateckého krystalinika

Nová Ves u Litovle Horniny rozstáňského souvrství a hydrotermální mineralizace
Nová Ves u Nového Města na Moravě Těleso amfibol-biotitového syenitu v horninách strážeckého moldanubika
Nová Ves u Rýmařova Hydrotermální žíly se sulfidickými rudami Pb-Zn-Ag v horninách vrbenské skupiny; minerály oxidační zóny
Nové Valteřice Odvápněné křemité pískovce a křemité slepence v souvrství „moravskoberounských slepenců“
Obora-Malý Chlum Svrchnokřídové sedimenty blanenského prolomu  
Obří skály u Ramzové Staurolitické svory keprnické klenby
Olbramovice Granitoidy brněnského masivu
Olšovec Kulmské sedimenty a hydrotermální mineralizace
Ondrášov Produkty devonského bazického vulkanismu a hydrotermální mineralizace
Ondřejov u Rýmařova Andělskohorský vývoj kulmu jesenického bloku
Ořechov

Těleso leukokratního granitu v horninách pestré série moldanubika

Oslavany  Profil sedimenty karbonu a permu jižní části boskovické brázdy
Ostravice Hradišťské vrstvy slezské jednotky vnějších Karpat
Pernštejn u Nedvědice Fe skarn v horninách svrateckého krystalinika
Petrov-Anenský pramen Granátické svory skupiny Červenohorského sedla
Petrov-Granátovka

Granátické svory skupiny Červenohorského sedla

Petříkov Akumulace sulfidů na grafitovém ložisku ve velkovrbenské skupině
Pocoucov u Třebíče Morfologie zvětrávání durbachitů třebíčského plutonu
Podhradí-Annina dolina Klastika hradeckých vrstev hradecko-kyjovického souvrství
Pokojovice

Korundový pegmatit v amfibolitech moravského moldanubika

Polnička u Žďáru n.S. Ruly strážeckého moldanubika s vložkami amfibolitů a vápenato-silikátových rohovců
Postřelmůvek Magmatické horniny zábřežského krystalinika
Prostřední Bečva Godulský vývoj slezské jednotky – godulské souvrství
Pulčín Skalní město v horninách zlínského souvrství vnějších Západních Karpat
Rakovec Paleozoické slepence myslejovického souvrství Drahanské vrchoviny
Rančířov Sillimanit-biotitové ruly moldanubika v oblasti přibyslavské mylonitové zóny
Razová u Bruntálu Denudační relikt subakvatického pyroklastického komplexu spojeného s činností Velkého Roudného
Rešov - Rešovský vodopád Kaňonovité údolí a vodopád v horninách vrbenské skupiny
Rouchovany Serpentinizované peridotity a eklogity v gföhlských rulách moldanubika
Rožná Granitický Li-pegmatit v horninách strážeckého moldanubika
Rozseč nad Kunštátem Rudní výskyt ve svratecké klenbě moravika
Rudice - Kolíbky Slepé údolí ve vilémovických vápencích zakončené propadáním Jedovnického potoka
Rudice-Seč Pokryvné útvary Moravského krasu, rudické vrstvy
Ruprechtov-Černov Křemité silkrusty v oblasti Drahanské vrchoviny  
Ruprechtov - Malá Haná Myslejovické souvrství drahanského kulmu – račické slepence
Řásná - Míchova skála Dvojslídné granity mrákotínského typu v moldanubickém plutonu
Řeka Godulský vývoj slezské jednotky – godulské souvrství  
Řepiště Horniny těšínitové asociace slezské jednotky
Řípov u Třebíče Rezidua s opály po zvětrávání hornin moldanubika
Salaš u Velehradu Lukovské vrstvy, hrubě klastický vývoj paleogénu magurského flyše
Skorošice Hadcové těleso s žílou lamprofyru
Skorošice-Kaní hora Horniny žulovského masivu a sulfidická mineralizace
Sloup-Na bradinách Vilémovické vápence macošského souvrství  
Sloup-Vavřinec Vavřinecké vápence, styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu
Sněžné - Dráteničky Čtvrtohorní zvětrávání migmatitů svrateckého krystalinika
Sobotín-Kožušná Mineralizace alpského typu bohatá na zeolity v horninách sobotínského amfibolitového masivu
Sobotín - Pfarrerb Žíly alpského typu v horninách sobotínského amfibolitového masivu
Sobotín - Smrčina Těleso ultrabazických metamorfovaných hornin sobotínského amfibolitového masivu
Stará Libavá Produkty plio-pleistocenního vulkanismu
Stará Ves u Bílovce

Kulmské sedimenty na lektostratotypové lokalitě kyjovických vrstev hradecko-kyjovického souvrství; hydrotermální mineralizace

Straník Podmořská vulkanická tělesa křídových těšínitů v uhersko-hradišťském souvrství
Studnice - Pasecká skála Dvojslídné leukokratní migmatity až ortoruly svrateckého krystalinika
Stupava Lukovské vrstvy, hrubě klastický vývoj paleogénu magurského flyše
Supíkovice Supíkovický mramor pronikaný žilami pyroxenického pegmatitu
Svobodné Heřmanice Ložisko štípatelných břidlic
Šošůvka Kulmské sedimenty Drahanské vrchoviny  
Štarkov u Jimramova Mrazové zvětrávání metagranitů svrateckého krystalinika
Štěpánovice u Tišnova Barytová žíla v devonských horninách svratecké klenby moravika
Štramberk Fosiliemi bohaté jurské vápence
Švařec-Cumberk Polymetalické historické ložisko ve štěpánovském rudním revíru
Tasov Kontakt durbachitů třebíčského masivu a migmatitů moldanubika
Tasovice Transgrese bazálních devonských klastik na dyjský masiv
Trojanovice - Ráztoka Flyšové sedimenty godulského souvrství slezské jednotky
Tučín Kvartérní travertinová kupa
Tulešice Těleso amfibolitů moravského moldanubika
Únanov Kaolinitové ložisko vzniklé na horninách dyjského masivu
Vanov u Telče Cordierit-biotitové ruly moldanubika
Vápenná u Žulové Naleziště kontaktních minerálů na styku granitoidů žulovského plutonu s karbonátovými horninami jeho pláště
Velká Kraš - Smolný Exfoliační klenba a skalní mísy v žulovském masivu
Velké Vrbno  (lom Konstantin) Ložisko grafitu, mramory a grafitické horniny velkovrbenské skupiny
Vernířovice - Homole Páskované železné rudy v rulách desenské skupiny
Vernířovice - Rudná hora Těleso alkalicko-živcového granitu v horninách desenské skupiny
Vernířovice - Zadní Hutisko Zonální těleso ultrabazických hornin sobotínského amfibolitového masivu
Věžná-hadec Těleso serpentinitu ve svrateckém krystaliniku na styku s moldanubikem
Věžná-pegmatit Beryl-columbitový pegmatit v tělese serpentinitů
Vícenice Migmatitizované ruly a amfibolity moravského moldanubika
Vidnava Akumulace kaolínu ve zvětralinovém plášti žulovského plutonu
Vitošov Ložisko vysokoprocentních vápenců s krasovými jevy
Vranov - Hamerské vrásy Mohutně provrásněné komplexy bítešské ortoruly
Vranová u Letovic Amfibolity letovického krystalinika
Zábřeh-Růžové údolí Horniny zábřežského krystalinika a hydrotermální mineralizace
Zálesí u Javorníku Těleso neovulkanických hornin s xenolity plášťových hornin
Zlaté Hory - Táborské skály Největší rudní revír zlata a polymetalických rud na Moravě
Zlatý Chlum u Jeseníku Historické ložisko zlata a granátické svory vrbenské skupiny
Želešice u Brna Metabazitová zóna brněnského masivu
Žulová-Andělské domky Naleziště krystalů křišťálu v křemenných žilách žulovského plutonu
Žulová-Boží hora

Mineralogie bimetasomatické zóny na styku pararuly a kalcitického mramoru; minerály taktitu na kontaktu mramoru a granitu

Županovice Skarnové těleso s magnetitem v rulách moldanubika

Zpět na hlavní stránku