Příprava činidel

Bromová voda

Bromová voda je roztok bromu ve vodě o koncentraci 0,1–1 mol · dm-3. Pro přípravu 100 cm3 roztoku odměříme 0,5–5 cm3 kapalného bromu, který opatrně a za stálého míchání lijeme do vody.

Roztoku uchováváme v tmavé nádobě, aby nedošlo k jeho rozkladu.

Fehlingovo činidlo

Připravuje se smísením Fehlingova roztoku I a Fehlingova roztoku II v poměru 1:1 Tyto roztoky se připravují a uchovávají odděleně.

Fehlingův roztok I: 35 g modré skalice rozpustíme v 500 cm3 vody.

Fehlingův roztok II: 173 g vinanu sodno-draselného (Seignetova sůl) a 52 g hydroxidu sodného rozpustíme v 500 cm3 vody.

Před užitím smícháme stejné objemy roztoků I a II za vzniku tmavě modrého roztoku.

Lugolův roztok (roztok jodu)

Jod se téměř nerozpouští ve vodě, připravujeme jeho roztok ve vodném roztoku jodidu draselného. 1,5 g KI a 0,6 g I2 rozpustíme ve 100 cm3 vody.

V případě potřeby je možné měnit koncentraci roztoku. Roztok jodu uchováváme v tmavé nádobě.

Roztok fenolftaleinu

Připravujeme ho rozpouštěním 1 g fenolftaleinu ve 100 cm3 ethanolu.

Roztok fenolftaleinu je v kyselém a neutrálním prostředí bezbarvý a v zásaditém prostředí červenofialový. Barevný přechod indikátoru nastává v rozmezí hodnot pH 8,3–10,0.

Schiffovo činidlo

Činidlo se připravuje odbarvením roztoku fuchsinu plynným oxidem siřičitým.

3 g fuchsinu rozpustíme ve 100 cm3 destilované vody. Do tohoto roztoku zavádíme plynný oxid siřičitý, dokud se roztok neodbarví.

Bez oxidu siřičitého lze postupovat tak, že k roztoku fuchsinu přidáme za stálého míchání 6–10 g pevného disiřičitanu sodného, až se roztok odbarví.

Škrobový maz (roztok škrobu)

Připravuje se suspendováním 1 g škrobu v malém množství vody. Vzniklá řídká kaše se nalije do 100 cm3 vroucí vody a krátce se povaří do rozpuštění škrobu.

Škrob při uchovávání podléhá hydrolýze. Literatura uvádí možnost konzervovat jej přídavkem malého množství (na špičku špachtle) chloridu rtuťnatého, který zvyšuje trvanlivost roztoku. V každém případě je ale vhodné starší roztok před použitím otestovat.

Tollensovo činidlo

K 5% roztoku dusičnanu stříbrného ve zkumavce přidáme kapku 10% roztoku hydroxidu sodného, vzniká hnědá sraženina. Za míchání přikapáváme 2% roztok amoniaku právě do rozpuštění sraženiny.

Přebytek amoniaku snižuje citlivost činidla. Nepoužité Tollensovo činidlo se musí ihned zlikvidovat, není možné jej uchovávat! Stáním vzniká třaskavé stříbro.

Vápenná voda

Za horka připravíme nasycený roztok oxidu vápenatého nebo hydroxidu vápenatého. Roztok přefiltrujeme a filtrát uchováme.