Obrázek kurzu
V rámci tohoto kurzu se seznámíte s programováním jednočipových počítačů pomocí programovacího jazyka C. V dnešní době jsou tyto jednočipové počítače téměř v každém kusu elektroniky, od mikrovlnek po satelity na oběžné dráze. Naučíte se využívat jejich periferie. Sami si naprogramujete a zapojíte vlastní zařízení.

Studenti v kurzu obdrží vlastní výukový kit s RGB LED diodou.

Kurz proběhne v blocích v průběhu dvou měsíců. Kapacita kurzu je omezena na 12 lidí. Výuka bude probíhat o víkendu (2 hodiny v sobotu) během března a dubna.

Registrovat se můžete zde - Registrace
Logo fakulty
Fakulta informatiky

Embedded systems pro středoškoláky

8 lekcí
celkem 16 hodin
zdarma
Jste tady poprvé?
Přihlásit se do kurzu
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS MU

Lektoři

RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
matej.zdenek@mail.muni.cz
Mgr. Oldřich Pecák
oldrich.pecak@mail.muni.cz
Bc. Samuel Urban
surban@mail.muni.cz

Osnova e-kurzu

 • 1. Popis nástrojů, vývojových prostředí a hardware, základy pro zbytek kurzu
  2. Úvod do jazyka C pro mikrokontroléry, základní GPIO
  3. Efekty s ovládáním LED diody, TIMERy, PWM
  4. Načítání hodnot do mikrokontroléru, ADC
  5. Zobrazení hodnot na displeji, výběr samostatného projektu
  6. Sériová komunikace, UART
  7. Komunikace se senzory, pokročilé periferie
  8. Prezentace projektu, příklady praktických využití