Obrázek kurzu
Předložený e-kurz CVIČEBNÍ PROGRAMY pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu navazuje na výstupy, získané v rámci projektu: Vliv pohybové aktivity na změnu vybraných parametrů u pacientů po léčbě onkologických onemocnění II (ROZV/24/FSpS/03/2016) ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, kde se autorky lektorsky podílely na tvorbě cvičebních programů a jejich metodiky. Cílem tohoto projektu bylo podpořit aktivní návrat onkologických pacientek po rakovině prsu zpět do plnohodnotného života.
Kurz je určený onkologickým pracovištím i onkologickým pacientkám po léčbě rakoviny prsu, pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Současně nabídnut studentům FSpS v oborech fyzioterapie, regenerace a výživa ve sportu, v předmětech FSpS cílených na zdravotní TV.
Součástí teoretické části e-kurzu je zpracována problematika diagnózy rakoviny prsu, sumarizace poznatků z oblasti vlivu pohybové aktivity (PA) na onkologická onemocnění, doporučené PA a cvičební programy po léčbě. V praktické části jsou předloženy obecné principy stavby cvičební jednotky, didaktické zásady cvičení a metodika 6 cvičebních jednotek v rozsahu 50 min., včetně fotodokumentace a doprovodných videí, s ohledem na onkologické onemocnění a kontraindikace.
Logo fakulty
Fakulta sportovních studií

Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu

Recenzováno
5 lekcí
celkem 11 hodin
zdarma
Jste tady poprvé?
Přihlásit se do kurzu
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS MU

Lektoři

Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
pokorna@fsps.muni.cz
Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
strestikova@fsps.muni.cz
Mgr. Renáta Vychodilová
rvychodilova@email.cz
MUDr. Anna Ondráčková

Osnova e-kurzu

 • Úvod
 • Onkologické onemocnění – karcinom prsu (dělení, klasifikace)
 • Pohybová aktivita
 • Metodika
 • Cvičební programy
 • Závěr

Více o e-kurzu

 • Literatura
  • Vrána, D., & Matzenauer, M. Radioterapie karcinomu prsu v 10 minutách, Brněnské Onkologické Dny, Klinická Onkologie, 30: Suppl 1, S76, 2017.
  • Radbruch, L., Strasser, F. & Elsber, F. Fatigue in palliative care patients – an EAPC approach. Paliative Medicine:22:13-32, 2008.
  • Azar, M., Reuveny, R., Yalon, M., Koren, A., & Constantini, N. The effect of physical activity on the mental and physical health of childhood cancer survivors. British journal of sports medicine, 47(10), e3-e3, 2013.
  • Eisen, A., Lubinski, J., Klijn, J., et al., J Clinal Oncology, 23(30):7491-7496, 2005.
  • Harvey, J., Down, S., Bright-Tomas, R., Winstanley, J., & Bishop, H. Breast Disease Management A Multidisciplinary Manual. Oxford University Press, 2014.
  • Burgomaster, K.A., Howarth, K.R., Philips, S.M., et al. Similar Metabolic Adaptations during Exercise after Low Volume Sprint Interval and Traditional Endurance Training in Humans. Journal of Physiology, 58, 2008.
  • Moran, M.S., Schnitt, S. J., Giuliano, A. E., Harris, J. R., Khan, S. A., Horton, J., Klimberg, S., Chavez-MacGregor, M., Freedman, G., Houssami, N., Johnson, P. L. &,Morrow, M. Annals of Surgical Oncology, 21:704-716, 2014.
  • Gaudet, M. M., Gapstur, S. M., Sun, J., Diver, W. R., Hannan, L. M., & Thun, M. J. National Cancer Institute, 105:515-525, 2013.
  • Boer, M. C., Worner, E. A., Verlaan, D., & Leeuwen, P. A. M. Clinical Breast Cancer, 17(4):272-278, 2017.
  • Palácová, M., Ondráčková, A., Foretová, L., Petráková, K., & Krásenská, M. Sledování žen s vysokým rizikem pro karcinom prsu-nosiček mutace v genu BRCA1 a BRCA2 v preventivní ambulanci MOÚ-20leté zkušenosti, Brněnské Onkologické Dny, Klinická Onkologie,
  • Oldenburg, R. A., Meiejers-Hejboer, H., Cor, N. C. J., et al., Critical Reviews in Oncology/Hematooncology, 63(2):125-149, 2007.
  • Třešková, I., Ňaršanská, A., Zedníková, I., Vicari, P., Polanka, F., Kydlíček, T., & Bursa, V. Profylaktická mastektomie z pohledu plastické chirurgie, Brněnské Onkologické Dny, Klinická Onkologie, 30(Suppl 1), S76, 2017.
  • Haydon, A. M., MacInnis, R. J., English, D. R., & Giles, G. G. Effect of physical activity and body size on survival after diagnosis with colorectal cancer. Gut, 55(1), 62-67, 2006.
  • https://www.mou.cz/tymy-mos
  • Vyzula, R., et al.., Modrá kniha České onkologické společnosti, Masarykův onkologický ústav, Brno, 2017. ISBN: 978-80-86793-42-9.
  • Marjoribanks, J., Farquhar, C., Roberts, H., & Lethaby, A. Cochrane Database of Systematic Reviews, (7):CD004143, 2012.
  • EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group) and others. The Lancet, 378:1707-1716, 2011.
  • Mužík, J., Šnajdrová, L., Gregor, J. Epidemiologie karcinomu prsu v České republice.2017, http://www.mamo.cz/index.php?pg=pro-lekare--epidemiologie-karcinomu-prsu#incidence-mortalita
  • Foretová, L. Klinická Onkologie, 29 (Supp 1):S9-13, 2016.
  • Dimeo, F. C., Tilmann, M. H., Bertz, H., Kanz, L., Mertelsmann, R., & Keul, J. Aerobic exercise in the rehabilitation of cancer patients after high dose chemotherapy and autologous peripheral stem cell transplantation. Cancer, 79 (9), 1717-1722, 1997.
  • ÚZIS ČR, NOR, Cancer incidence in the Czech Republic, 2011.
  • Hartman, L. C., Sellers, T. A., Schald, D. J., et al., National Cancer Institute, 93(21):1633-1637, 2001.
  • Kuchenbaecker, K. B., Hopper, J. L., & Barnes, D. R., Risks of Breast, Ovarian, and Conralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers, 317(23):2402-2416, 2017.
  • Knols R., Aaronson K. L, Uebelhart D., Fransen J., & Aufdemkampe G. Physical Exercise in Cancer Patients During and After Medical Treatment: A Systematic Review of Randomized and Controlled Clinical Trials. Journal of clinical oncology, vol. 23 (no. 16).
  • Deitrich, M., Stubert, J., Reimer, T., Erickson, N., Berling, & A. Breast Care, 9:407-414, 2014.
  • POKORNÁ, Alena a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Intervenční cvičební program pro onkologické pacientky s karcinomem prsu. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2016, roč. 29/2016, č. 6, s. 461-462, 478 s. ISSN 0862-495X. URL
  • VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ a Alena POKORNÁ. Rollpilates. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8052-2. PURL html url epub
  • SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Michal HROUZEK, Andrea JANÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan KOHOUT, Pavol SEMAN, Pavel STEJSKAL a Tomáš VODIČKA. PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 107-110. ISBN 978-953-317-027-5.
  • NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Tomáš BÜCHLER, Richard FERANEC, Daniela FISCHEROVÁ, Martin FOLDYNA, Soňa FRANKOVÁ, Robert GÜRLICH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Petra HOLEČKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Ivana KRAJSOVÁ, Věra KRUTÍLKOVÁ, Zdeněk LINKE, Radim NĚMEČEK, Irena NETÍKOVÁ, Martin OLIVERIUS, David PAVLIŠTA, Ladislav PECEN, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Petra TESAŘOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Milada ZEMANOVÁ a Martina ZIMOVJANOVÁ. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 531 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
  • CACEK, Jan. Tabata: intervaly, které vás chytí. Praha: Boremi Invest, a. s., 2012. 83 s. RUN the world magazine. ISSN 1802-0615.
  • ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jiří VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 604 s. ISBN 8071697923.
 • Výukové metody
  E-learningový online kurz k samostudiu.

Informace o publikaci

Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu

Pokorná, Alena | Střeštíková, Radka | Vychodilová, Renáta | Ondráčková, Anna

1. vydání, 23. ledna 2018
Vydala Masarykova univerzita, Brno 2018

Recenzováno

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2017–2018

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X
ISBN 978-80-210-8935-8 (info)