Obrázek kurzu
Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku. Zeměpisná olympiáda je organizována ve čtyřech kategoriích A až D. Pro kategorie A a B probíhá v kolech školním, okresním, krajském; pro kategorii C a D je organizováno i kolo celostátní.
Soutěžící i jejich učitelé se registrují pro přístup na těchto stránkách (jako do kurzu). Při registraci prosím použijte své jméno v oficiální formě, nejde později měnit.
Logo fakulty
Pedagogická fakulta

Zeměpisná olympiáda

zdarma
Jste tady poprvé?
Přihlásit se do kurzu
Už máte vytvořený účet?
Přihlásit se do IS MU

Lektoři

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
67632@mail.muni.cz
Mgr. Vendula Mašterová
masterova@mail.muni.cz
RNDr. Jakub Jelen
jelenja@natur.cuni.cz
Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.
petr.trahorsch@ujep.cz
Mgr. Filip Hulec
filip.hulec@seznam.cz
Mgr. Tadeáš Muzikant
447290@mail.muni.cz
Ondřej Petráš
484153@mail.muni.cz
Mgr. Radek Pileček
pilecek.radek@gmail.com