Aktuální Novinky a zajímavosti ze světa Informačního systému Masarykovy univerzity byly přesunuty na /info/.

Rok: 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Datumoblast
popis, případně odkaz
4. září 2006
Masarykova univerzita zpřístupnila závěrečné práce v IS MU
Masarykova univerzita (MU) jako první vysoká škola v ČR zpřístupnila v pátek 1. září 2006 v úplném rozsahu všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce. MU zveřejnila také práce odevzdané a obhájené v dřívějších letech, jejichž autoři dali se zveřejněním souhlas. K dispozici tak bylo zpřístupněno přibližně třicet tisíc závěrečných prací v úplném rozsahu, práce lze vyhledávat tematicky nebo fulltextově. Více viz v samostatném článku.
17. srpna 2006
Unicode - podpora všech znaků v IS MU
S rozvojem e-learningu v IS MU vznikla potřeba vkládat do aplikací texty v cizím jazyce (ruština, francouzština, japonština aj.), jejichž písmo zahrnuje znaky, které nejsou ve středoevropských jazycích běžné. IS MU nyní běží s podporou Unicode znaků (univerzální sada znaků). Interně se používá kódování UTF-8 (Universal Transformation Format, 8 bitů). Více viz v samostatném článku.
17. srpna 2006
Informační systém MU představen na světovém fóru EISTA 06
Po loňském mimořádném úspěchu, kdy IS MU obdržel prestižní evropskou cenu EUNIS Elite Award for Excellence 2005 za výjimečnou implementaci univerzitního počítačového systému, byl systém letos prezentován také na celosvětové úrovni - na mezinárodní konferenci EISTA'06, která je každoročně zaměřena na informační technologie a aplikace ve vzdělávání. Více viz v samostatném článku.
16. srpna 2006
Masarykova univerzita vyvinula software proti plagiátům
MU je první vysokou školou v ČR, která disponuje ve svém studijním informačním systému (IS MU) elektronickou službou na odhalování plagiátů ve vysokoškolských pracích. Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů odhaluje nejen opsané práce mezi diplomovými a jinými závěrečnými pracemi studentů, ale i mezi domácími úkoly, referáty, seminárními pracemi a dalšími elektronickými dokumenty. Více viz v samostatném článku.
18. července 2006
Časové omezení elektronického zkoušení
Elektronické zkoušení prostřednictvím IS MU nabízí od června režim nastavení časového omezení zkoušení. Proti předchozí možnosti nastavení absolutního času - data a doby, kdy lze s odpovědníkem pracovat, resp. po kterou je test (v aplikaci Odpovědník) přístupný studentovi, má nyní možnost další - stanovení relativního času (max minut) pro složení testu. Více viz v samostatném článku.
18. července 2006
Vizuální kontrola proti opisování v testech
Zkoušení studentů v počítačové učebně upřednostňují některé skupiny pedagogů (s malým počtem studentů v předmětu, nebo chtějí omezit manipulaci s papírovými písemkami, ověřují možnosti testů v předmětu, který plánují pro distanční formu výuky, z jiných didaktických důvodů). Při zkoušení studentů odpovídáním testu u počítačů v učebně mohou nyní dozorující osoby mít vizuální kontrolu, proti eventuálnímu opisování studentů. Více viz v samostatném článku.
18. července 2006
Tisk druhopisu Diploma Supplement
Po dodatku k diplomu se plynule navázalo inovací aplikace tisku druhopisu k Diploma Supplement. Pro maximální zjednodušení administrativních nároků v situaci, kdy student potřebuje vystavit druhopis, došlo k vylepšení této služby. Více viz v samostatném článku.
18. července 2006
Z české a slovenské konference: ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006 a UNINFOS 2006
Výsledky projektu rozvoje e-learningu v celouniverzitním měřítku na MU, možnosti e-learningových nástrojů v IS MU, prezentovala na konferenci ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006 (článek) a UNINFOS 2006 (článek) Ing. Jitka Brandejsová. Technickou stránku pro provozování a podporu e-learningu nebo administrativy výuky v pojetí rozsáhlé univerzity, objasnil RNDr. Miroslav Křipač na druhé ze zmíněných konferencí UNINFOS 2006 (článek).
20. června 2006
Vyhledávání v údajích IS MU
Informační systém MU nabízí od června zcela novou generaci aplikace pro vyhledávání v širokém spektru údajů, které jsou v systému evidovány. Nově je tak možné prohledávat nejen základní údaje například o osobách na MU nebo vyučovaných předmětech, ale například všechny dokumenty uložené v libovolném formátu, studijní materiály, diskuse o studiu nebo celé závěrečné práce (Archiv závěrečných prací). Více viz v samostatném článku.
20. června 2006
Zjednodušený sběr údajů pro akreditace studijních programů
Akreditace studijních programů (SP) nebo rozšíření akreditace SP o studijní obor, formu studia je složitý proces, na jehož počátku stojí dlouhá a náročná příprava podkladů pro žádost o akreditaci. Žádosti o akreditace se v požadované formě předkládají MŠMT a vyžadují mnoho povinných údajů. Vývojáři IS MU vytvořili novou aplikaci pro sběr akreditačních údajů přímo v systému. Více viz v samostatném článku.
20. června 2006
Diploma Supplement v novém kabátě
Vývojový tým IS MU dokončil novou graficky vylepšenou verzi evropského dodatku k diplomu, který je nyní aktuálně vydáván také studentům doktorského studia a účastníkům rigorózního řízení. Diploma Supplement je dodatek k diplomu vydávaný zdarma absolventům vysokých škol spolu s diplomem, přibližuje zahraničním zaměstnavatelům absolventů univerzity obsah studia. Více viz v samostatném článku.
24. května 2006
Velvyslanec USA navštívil FI MU a zajímal se o IS MU
Ve středu 10. května 2006 se uskutečnila návštěva amerického velvyslance Williama J. Cabanisse na FI MU. Bezprostředně po přivítání byla součástí programu návštěva počítačového centra, kde se nachází technologie Informačního systému MU a kde přítomným bylo objasněna míra elektronizace studia na Masarykovy univerzity. Více viz v samostatném článku.
24. května 2006
Letos 97% přihlášek ke studiu na MU elektronicky
Masarykova univerzita se i letos těší velkému zájmu uchazečů o studium, bylo podáno 54 393 přihlášek, z toho 97 procent elektronickou formou, což představuje výraznou změnu v poměru přihlášek podaných elektronickou a tištěnou formou. V loňském roce bylo elektronických přihlášek 69 %, letos již elektronickou formu zvolila drtivá většina uchazečů o studium. Více viz v samostatném článku.
24. května 2006
Automatický převod souborů do PDF
V průběhu dubna byla uživatelům IS MU nabídnuta nová vlastnost systému - automatická konverze dokumentů v datovém úložišti (Studijní materiály, Úschovna, ...) do formátu PDF. Tato funkcionalita doplňuje stávající schopnost systému převádět dokumenty ve formátech MS Word, Excel, Powerpoint a dalších do čistě textové podoby pro účely vyhledávání a prohlížení na platformách, pro které původní formáty nejsou vhodné. Více viz v samostatném článku.
29. dubna 2006
FI MU navštívil náměstek ministryně informatiky Vladislav Hořejší
Náměstek ministryně informatiky Vladislav Hořejší navštívil 24.dubna 2006 Fakultu informatiky MU. Důvodem návštěvy byl zájem seznámit se s úrovní IT, koncepcí integrace informačních systémů na MU a především s oceněným systémem pro studium cenou EUNIS Elite Award 2005. Více viz v samostatném článku.
29. dubna 2006
Nové agendy Poskytovna, Můj web a přístup k záznamům přednášek
Kromě nových funkcionalit přinesla změna Správce souborů také nové agendy Poskytovnu (studentskou svépomoc) a Můj web (pro osobní prezentaci uživatele). Byla také nabídnuta nová služba - zpřístupnění a přímé spuštění záznamů přednášek ze Studijních materiálů. Více viz v samostatném článku.
29. dubna 2006
Výherce pětsetmilióntého kliku v Informačním systému
Po vyhlášení tradiční soutěže o jubilejní tentokrát pětisté miliónté kliknutí v Informačním systému MU nastal očekávaný okamžik, kdy a kdo uskuteční pětisté miliónté kliknutí. Ten nastal 25.dubna 2006. Rekord byl zlomen v úterý v 08:39:12 hodin. V této jedné sekundě zaznamenal IS MU 45 přístupů, tři z toho patřily výhercům. Více viz v samostatném článku.
22. března 2006
Správce souborů - principiální změna
V posledních letech se vývoj IS MU zaměřuje vedle studijní adminstrativy výrazně také na komunikační a e-learningové agendy. Novinkou v této oblasti je spuštění nové verze Správce souborů, která integruje značné množství nástrojů do graficky kompaktního manageru, podobného oblíbeným Windows Commanderům. Více viz v samostatném článku.
22. března 2006
Evidence závazku studenta MU ke knihovně
Pracovníkům studijních oddělení velmi zjednodušuje jejich práci funkční administrativní informační systém, jejichž služeb na Masarykově univerzitě studijní oddělení hodně využívají. Nyní přibyla služba, která umožňuje zjistit přímo v Informačním systému MU, zda student v okamžiku, kdy opouští svoji Alma Mater, vrátil všechny knihy a vyrovnal finanční závazky. Více viz v samostatném článku.
22. března 2006
Nové i dřívější možnosti u zobrazování mé osoby
Každá osoba na univerzitě má v Informačním systému Masarykovy univerzity svoji stránku v sekci Lidé. Aplikace patří k jedněm z nejpoužívanějších v IS MU a v současné podobě zajišťuje zobrazování informací ke studentovi nebo zaměstnanci univerzity. Více viz v samostatném článku.
28. února 2006
Konference SCO 2006
Konference SCO je již tradicí na Masarykově univerzitě. Praktické zkušenosti z e-kurzů využívaných v běžných formách výuky a ze speciálních jazykových kurzů, vytvořených v prostředí velkého systému IS MU propojujícího administrativu a elektronickou podporu, naleznete v přednášce Mgr. Miroslavy Misákové "Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005". Více viz v samostatném článku.
28. února 2006
Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení
Na Masarykově univerzitě dochází k výrazné elektronické podpoře výuky v Informačním systému MU. Možnost zjednodušit právě písemné zkoušení studentů skenováním písemek byla nabídnuta letos a tato služba doplňuje ostatní dosud vytvořené e-learningové agendy v ISu. Již v prvních dvou týdnech roku 2006 se ve zkouškovém období úspěšně uskutečnily písemné zkoušky ve několika předmětech pomocí skenovatelných formulářů pro 320 zkoušených studentů na FSS a pro 938 na FI. Více viz v samostatném článku.
31. ledna 2006
Informační systém MU má svoji anglickou verzi
Informační systém Masarykovy univerzity se od září předchozího roku překládá do angličtiny. Velká část systému již slouží v anglickém jazyce a postupně se překládají další aplikace. Předpokládá se, že překlad podstatné části IS MU bude hotov do konce roku 2006. Více viz v samostatném článku.
2005
22. prosince 2005
Informační systém MU nasadil ve svých aplikacích novou generaci serverů
V posledních týdnech roku 2005 došlo k další modernizaci infrastruktury IS MU, která má za cíl zejména zvýšit propustnost systému a umožnit tak jeho další rozvoj v příštích letech. Původní aplikační servery, které se starají o zpracování všech uživatelských požadavků, byly povýšeny o procesory nové generace, operační paměť a další potřebné součásti. Více viz v samostatném článku.
22. prosince 2005
Informační systém MU prezentován na konferenci Databázový svět 2005
Na konci roku 2005 se na zlínské Univerzitě Tomáše Bati konala největší odborná konference z oblasti počítačových databází Databázový svět 2005. Vedle novinek a technických řešení velkých komerčních producentů databázových systému na této konferenci zazněly také zkušenosti s technickými vlastnostmi Informačního systému MU. Více viz v samostatném článku.
22. prosince 2005
Modernizace elektrické sítě napajející IS MU
Informační systém MU, který denně využívají až dvě desítky tisíc osob, vyžaduje pro svůj chod kromě vlastní technické infrastruktury také spolehlivou dodávku elektrické energie. V posledních měsících roku 2005 proto došlo v budově Ústavu výpočetní techniky MU, kde sídlí velká část systému, k rozsáhlé modernizaci zálohované části elektrické sítě. Více viz v samostatném článku.
22. listopadu 2005
Interaktivní osnova - osnova v e-learningovém kurzu
V předchozím měsíci probíhalo testování nové e-learningové agendy Interaktivní osnova, která slouží k rozvrhnutí celého e-kurzu nebo běžné výuky buď tématicky nebo časově. Učitel má možnost připravit si aktivity, které by chtěl mít rozděleny do témat nebo např. do týdenních celků (v semestru, e-kurzu), a studenti mohou studovat a pracovat ve výuce podle osnovy a sledovat, co se který týden děje. Více viz v samostatném článku.
14. listopadu 2005
Technologie a zkušenosti z MU pomáhají při zavádění rozsáhlých podnikových IS
Jednou z aktivit, která má na MU dlouholetou tradici je vývoj informačního systém pro řízení a podporu studia. Na své návštěvě na Masarykově univerzitě 8. listopadu tento zájem osobně projevil viceprezident společnosti SGI Philippe Miltin Během schůzky s děkanem FI MU Jiřím Zlatuškou a zástupci Vývojového týmu IS MU se osobně přesvědčil o významu tohoto mezinárodně oceněného řešení pro oblast elektronické podpory univerzitní výuky. Více viz v samostatném článku.
31. října 2005
Žádost o ubytovací stipendium v IS MU bez byrokracie
V letošním roce došlo k reformě dotací o ubytování, kdy Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže rozhodlo o poskytnutí prostředků dotace podle nových pravidel. I když sběr elektronických žádostí o ubytovací stipendium má, resp. připravuje, každá škola, podávání žádostí na MU se odlišuje zajištěním celé logistiky, s minimálním zásahem člověka. Více viz v samostatném článku.
24. října 2005
Napsali o is.muni.cz
V rubrice Napsali o is.muni.cz jsou shromažďovány články, v nichž se píše o Informačním Systému Masarykovy Univerzity. Články vyšly v denním tisku, různých časopisech a Internetových zpravodajských médiích. Rubrika Napsali o is.muni.cz se nachází v dokumentovém serveru FI MU.
24. října 2005
Academica.centrum.cz, Lidové noviny: Elektronické systémy přinesly revoluci na VŠ a Elektronické zápisy výrazně šetří čas
Autor: Jitka Porupková
V článku srovnává autorka vybrané studijní informační systémy (pro administrativu studia) na univerzitách v ČR. Popisuje situaci na školách, kde je zaveden studijní systém STAG, popisuje Informační systém Masarykovy univerzity, ale i Informační systémy VŠFS a FHS UK, které jsou provozovány vývojovým týmem MU. Zajímavé jsou i diskuse studentů k oběma článkům. Celé články najdete zde a zde.
6. října 2005
Red Hat představil plány své expanze na Fakultě informatiky
5. října 2005 přednesl na FI MU přednášku o strategii dalšího rozvoje společnosti Red Hat, Inc. její výkonný viceprezident pro technický vývoj Paul Cormier, který spolu s prezidentem společnosti Matthewem Szulikem navštívil Brno, aby na schůzkách s premiérem, vicepremiérem, primátorem a vedením MU dojednávali podrobnosti založení nové velké pobočky této firmy v Brně. Na následném setkání se zástupci Vývojového týmu IS MU se hovořilo o ryze praktických zkušenostech s produkty Red Hat, které se hojně využívají při provozu a vývoji IS MU i v celé řadě dalších projektů FI. Více viz v samostatném článku.
22. září 2005
Informační systém MU výborně obstál při rekordu
Se začátkem semestru na univerzitě bývá spojena celá řada povinností, jejichž splnění znamená vyšší nároky na administrativu. Jde především o řádnou evidenci studia jako jsou zapsané předměty, rozvrhy, požadované studijní materiály a další informace. Na MU je již tradičně možné toto značně zjednodušit díky službám IS MU. Více viz v samostatném článku.
22. září 2005
Když počítač opravuje 900 písemek
S prvním týdnem podzimního semestru přicházejí na MU ke slovu tzv. rozřazovací zkoušky. Typické je použití v jazykových kurzech. Na FI MU se letos ke studiu předmětu VB035 Angličtina I přihlásilo více než 900 studentů. Rozřazovací test byl proveden za použití nových e-learningových agend IS MU. Více viz v samostatném článku.
22. září 2005
Výběr sportu studenty MU
Nejvýraznější zátěžovou zkouškou pro IS MU bývá moment, kdy si tisíce studentů bakalářského studia volí rozvrh povinné sportovní aktivity. Již několik let se IS MU osvědčil při dělení všech studentů MU do seminárních skupin TV najednou. Dříve byly sporty vypisovány zvlášť každou fakultou pro její studenty. Centrální registrace na libovolné sportoviště MU přináší podstatně větší efektivitu. Více viz v samostatném článku.
12. září 2005
Informační systém Masarykovy univerzity nabízí služby i svým absolventům
Od počátku existence byl Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) zaměřen netradičně - především na poskytování služeb studentům. V současnosti byla sloučena nabídka různých zajímavých služeb (nejen pro absolventy) v aplikaci, která slouží Spolku absolventů a přátel MU. Více viz v samostatném článku.
19. srpna 2005
Nová generace systému evidence údajů v IS MU
IS MU vstupuje do nadcházejícího podzimního semestru s novou generací způsobu ukládání dat. V rámci těchto změn dochází mimo jiné ke kompletnímu překódování všech údajů evidovaných v jednotlivých částech systému dle standardu Unicode. Více viz v samostatném článku.
19. srpna 2005
Představení nástrojů elektronické podpory výuky
V těchto dnech se uskuteční mezinárodní prezentace IS MU, tentokrát na vědecké konferenci v americkém Austinu "The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies". Více viz v samostatném článku.
22. červenec 2005
Prezentace Informačního systému MU na konferenci v Austinu
V těchto dnech se uskuteční mezinárodní prezentace IS MU, tentokrát na vědecké konferenci v americkém Austinu "The 3rd International Conference on Computing, Communications and Control Technologies". Příspěvek se bude věnovat některým důležitým principům tvorby a provozu rozsáhlých systémů se zaměřením na efektivní zpracování dat. Více viz v samostatném článku.
22. červenec 2005
"První pomoc prvákům" (důležité informace pro začínající studenty)
Nastupující studenti prvních ročníků se (obvykle) setkají s administrativním systémem IS MU poprvé v životě. Velké množství aktivit se celá řada "prváků" snažila každoročně vyřešit intuitivně, zvyklá na triviální pravidla studia na střední škole. Účelné bylo poměrně jednoduché ale účinné administrativní opatření a správci IS nejsou v tomto období již zasypáni dotazy dezorientovaných uživatelů. Více viz v samostatném článku.
24. červen 2005
Informační systém MU obdržel prestižní ocenění EUNIS ELITE AWARD 2005!
Za zcela ojedinělý studijní IS včera převzala MU prestižní evropskou cenu EUNIS Elite Award, která je udělována za nejlepší implementaci univerzitních informačních systémů a jako uznání vedoucího postavení v používání informačních technologií. MU získává cenu EUNIS ELITE AWARD jako první z České republiky a jako první z nových deseti členských států EU. Více viz v samostatném článku.
21. červen 2005
Vydávání univerzitních diplomů a dodatků k diplomu
Masarykova univerzita stejně jako jiné evropské univerzity vydává kromě diplomu a vysvědčení o statní zkoušce absolventům také dodatek k diplomu (Diploma Supplement). Tvorbu dodatku umožňuje Informační systém MU, studenti a pracovníci Masarykovy univerzity mají tuto práci značně usnadněnu díky celé řadě automatických funkcí. Více viz v samostatném článku.
21. červen 2005
Větší podpora dalšího z formátů pro ukládání a přenos dokumentů
V uplynulých dnech byla do systému ke stávajícím možnostem zobrazování a editace údajů přidána lepší podpora pro jeden z formátů pro přenos dokumentů od společnosti Adobe - tzv. PDF. Nově tak bude možné vytvářet soubory typu PDF přímo v systému bez nutnosti konverze. Více viz v samostatném článku.
6. červen 2005
Další zabezpečení údajů evidovaných v IS MU
Prvního června v odpoledních hodinách byl za plného provozu posílen mechanismus ukládání hlavních dat o další vlasnost, která má za cíl ještě lépe ochránit evidované záznamy jako jsou známky studentů, údaje o předmětech a další proti náhlé chybě uvnitř jednotlivých zařízeních. Více viz v samostatném článku.
6. červen 2005
Pozvánka na Britsko-česko-slovenský seminář (9.6.2005)
Dovolujeme si Vás pozvat na Britsko-česko-slovenský seminář pracovníků univerzitní administrativy věnovanému vedení univerzitní administrativy a také informačním technologiím v této oblati. Ve čtvrtek 9. června 2005 v dopoledních hodinách představí Mgr. Miroslava Misáková IS MU v příspěvku "Univerzitní systém: kroky k realizaci pokročilého strategického nástroje". Více viz v samostatném článku.
6. červen 2005
Konference SCO 2005 očima účastníka
Minule jste byli pozváni na konferenci SCO 2005 (25.-26.5.2005) a dnes je příležitost podělit se o zážitky. Více viz v samostatném článku.
29. květen 2005
Nová funkčnost pro manažery univerzity v Informačním systému MU
V uplynulých dnech byl v Informačním systému implementován další nástroj pro vytváření vlastních analýz - který učitel udělil studentovi známku. Více viz v samostatném článku.
29. květen 2005
O studentské předmětové anketě se dočtete v časopisu MUNI.CZ 5/2005
Redakce časopisu MUNI. CZ otiskla několik článků ke studentské předmětové anketě v IS MU. Více viz v samostatném článku.
15. květen 2005
Počet kliknutí na aplikace v ISu dosáhl jedné třetiny miliardy
Ve čtvrtek 5. května 2005 dosáhl počet přístupů od spuštění ISu jedné třetiny miliardy (333 333 333). Více viz v samostatném článku.
15. květen 2005
Pozvánka na konferenci Tvorba software 2005 ve dnech 1.6. - 3.6. 2005
Letos se za Masarykovu univerzitu zúčastní konference Tvorba software 2005 v Ostravě také RNDr. Miroslav Křipač s příspěvkem "Víceúrovňové databázové klastry v prostředí rozsáhlých webových informačních systémů". Více viz v samostatném článku.
15. květen 2005
Pozvánka na konferenci SCO 2005: 25. - 26.5. 2005
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci věnovanou elektronické podpoře výuky, kde si můžete vyslechnout přednášku "E-learning strategicky v IS MU: od nadšeneckého k plošnému nasazení" Mgr. Miroslavy Misákové a případovou studii "Systémová implementace elektronické podpory výuky" RNDr. Miroslava Křipače. Více viz v samostatném článku.
15. květen 2005
Modernizace interních funkcí Informačního systému MU
V uplynulých dnech došlo v rámci provozu IS MU k přechodu na vylepšené verze některých kritických softwarových částí, které zajišťují jeho bezproblémový provoz. V rámci těchto úprav byl zejména povýšen operační systém Linux, který zajišťuje chod databázových serverů, a programová platforma pro běh samotných aplikací. Více viz v samostatném článku.
2004
22. srpen 2004
Povýšení systému
Přechod na nové technické řešení IS MU. Nová konfigurace obsahuje 38 procesorů, 56 GB operační paměti, 5 TB diskové kapacity a zahrnuje unikátní dvouuzlové řešení pro snížení zátěžových špiček. Více viz v samostatném článku.
srpen 2004
Vývěska: nové možnosti
Radikálně rozšířeny možnosti Vývěsky. Zprávy jsou nyní tříděny do tří úrovní relevance, je možné používat i skupiny pro soukromou inzerci, pozvánky nesouvisející s MU a podobně.
červen 2004
Úschovna: předání souboru osobě z MU
Možnost uschovat si data vč. velkých souborů v osobní schránce v IS MU pro pozdější vyzvednutí, nebo je vložit do schránky někomu jinému na MU.
květen 2004
E-learning: diskusní fórum k předmětu
Možnost komunikovat s učitelem a spolužáky.
březen 2004
E-learning: studijní materiály a odevzdávárny
Na míru MU je vyvíjen LMS (learning management system) - sada e-learningových nástrojů. Agenda Studijní materiály umožňuje vystavit různé typy elektronických materiálů k předmětu a otvírat Odevzdávárny pro sběr domácích úloh.
leden 2004
Evidence omluvenek
Studijní oddělení zadá studentovu omluvenku z výuky či zkoušky do IS MU, student nemusí obcházet vyučující, učitel vidí kdo je omluven.
2003
prosinec 2003
Malý IS
Možnost přistupovat k službám IS MU např. z mobilu. Studenti a učitelé získávají (bez nutnosti plného přihlášení z počítače s běžným webovým prohlížečem) základní informace - známky, rozvrh, termíny zkoušek, obsahy poznámkových bloků, apod.
listopad 2003
E-volby
Agenda pro pořádání průzkumů a anket (kdokoliv může vyhlásit tzv. 'běžnou' volbu) a/nebo i anonymních voleb například do akademického senátu (tzv 'důležité' volby; zobrazují se na titulní straně a uživatelé jsou vyzýváni se jich zúčastnit).
říjen 2003
Kontrolní šablony
Dokončena podpora pro členění studijních předmětů na povinné, povinně volitelné a volitelné pro jednotlivé skupiny studentů. Nová aplikace pro specifikaci studijních plánů jednotlivých imatrikulačních ročníků studijních oborů - možnost kontroly splnění podmínek pro přistoupení k závěrečným zkouškám.
únor-září 2003
Studijní a zkušební řád
Probíhá postupná implementace Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských oborů. Nejdůležitější aplikace: kontrola splnění podmínek postupu do dalšího semestru a zjednodušení elektronického zápisu. Úkony nyní nevyžadují osobní návštěvu studenta na studijním oddělení, lze je provádět zcela automaticky.
leden 2003
Předmětová anketa
Agenda anonymní předmětové ankety umožňuje studentům vyjádřit se ke kvalitě výuky. Odpovídá se prostřednictvím připravené škály na pět otázek (obtížnost, zajímavost, srozumitelnost výuky, přístup vyučujícího a literatura), dále lze zadat volný textový komentář. Odpovědi k předmětu vidí učitelé a osoby zodpovědné za realizaci kursů. Statistické výsledky z celé MU budou těm, kdo na anketu odpoví, a vyučujícím školy dostupné po uzavření sběru odpovědí.
2002
29. 11. 2002
Počet provedených http a https operací - 100.000.000
Díky postupnému zvyšování výkonu a nárustu služeb poskytovaných Informačním systémem jsme se v počtu provedených http a https operací (zobrazených stránek) dnes dostali nad číslo jedno sto miliónů přístupů. Čítač se zobrazuje na titulní straně Osobní administrativy dole a počítá stránky od uvedení systému do provozu, tedy od března 1999.
červen 2002
Podpora rozhodování o přijetí
Přidány další výběrové mechanismy nad přihláškami, aplikace pro Import údajů do přihlášek, nové statistiky tříděné dle rozhodnutí o přijetí. Hromadná aplikace pro přesuny přihlášek na náhradní obory přijetí a aplikace pro zakládání studií přijatých uchazečů do informačního systému.
duben 2002
Agenda přijímacích zkoušek
Do agendy přijímacího řízení doplněna podpora přijímacích zkoušek: editace a zveřejňování údajů uchazečům, aplikace pro rozpis zkušebních termínů a rozdělování uchazečů na ně.
leden 2002
Další aplikace přijímacího řízení
V provozu jsou další aplikace pro přijímací řízení - statistiky, vyřizování žádostí uchazečů o změny v osobních údajích, agenda hromadných výběrů nad přihláškami (třídění podle nejrůznějších údajů), tisky složek na přihlášky, exporty údajů z přihlášek, hromadné zaslání e-mailu uchazečům.
2001
1. listopadu 2001
Přihlášky ke studiu
Informační systém umožňuje uchazečům o studium vyplnit jako přihlášku elektronický formulář. Aplikace usnadní proceduru (kontrola správnosti, výběry hodnot z menu ap.). Vyplněním formuláře získává uchazeč přístupové heslo pro další kontakt, studijní oddělení ho může prostřednictvím e-mailu informovat o přijímacích zkouškách.
říjen 2001
Definice přijímacího řízení
Aplikace pro fakultní management pro editaci a kontrolu údajů o vypisovaných oborech pro přijímací řízení.
31. srpna 2001
Rozpisy studentů
Je k dispozici nová agenda, která studentům umožňuje vybírat si varianty nějaké nabídky. Typicku jde o nabídku témat závěrečných prací. Rozpis však lze použít i pro libovolné jiné dělení studentů. Lze studentům i umožnit vybrat více variant (témat) zároveň. Fakulta si může nadefinovat libovolný počet tzv. balíků s nabídkou témat/variant.
9. srpna 2001
Rozvrh a rezervace místností
Nový rozcestník Rozvrh skrývá agendu, která umožňuje mimo jiné: zobrazit tabulku studentem zapsaných/zaregistrovaných předmětů ("Můj rozvrh"), náhled do rozvrhu vybraných studentů (máte-li právo), vybraných učitelů. Rozvrh určitých předmětů -- výběr dle kódu nebo rozvrh celé registrační šablony. Rozvrh vybraných místností, včetně rezervací mimovýukových akcí. Přehled rezervací místností učiněných vámi nebo jinou vybranou osobou. Výstup je možný jako HTML, HTML stránka vhodná pro tisk, řádkový text nebo graficky (PostScript) (bude zprovozněno vzápětí). Zobrazuje se kód předmětu/označení semináře, místnost, název, volitelně i vyučující.
Dále aplikace umožňují rezervovat místnosti, importovat nebo individuálně vkládat rozvrh, a evidují přehledy svátků, sudých/lichých týdnům vyučovacích hodin. Do budoucna se počítá s dalšími rozšířeními služeb.
9. srpna 2001
Přehled objemu výuky k pracovišti
Pod odkazem Studium --> Přehled objemu výuky k pracovišti přibyla aplikace pro součty zapsaných kreditů přes skupiny předmětů různých pracovišť.
20. června 2001
Hry
Na titulní stránce přibyla nová sekce, sloužící zejména k relaxaci po práci -- Hry. Přejeme příjemnou zábavu s logickou hrou Kamenožrout.
5. června 2001
Statistika udělených kreditů
V podstromu Studium pod odkazem Statistika udělených kreditů najdete nově aplikaci s přehledem o tom, kolik studentů kterého předmětu za něj získalo kolik kreditů.
30. května 2001
Změna režimu pro zobrazování fotografie
Uživatelé informačního systému mají nyní možnost jemněji rozlišit, komu bude zobrazována jejich fotografie, použít prostředek zabraňující anonymnímu šíření jejich fotografie, nebo zobrazení úplně potlačit. Detaily viz v aplikaci pro nastavení zobrazování.
12. duben 2001
Nová verze poštovního rozhraní
Vzhledem k počtu uživatelů, kteří používají rozhraní Pošta v IS MU jako primární zdroj pro čtení své pošty, rozhodli se vývojáři přepracovat design i vnitřní technické řešení mailserveru. To přineslo zvýšení stability, komfortu a dovolilo realizovat všechny zásadní podněty a připomínky, které uživatelé ke staré verzi měli.
březen 2001
Možnost zasílat hromadné e-maily zaměstnancům
Zaměstnanci, učitelé, úřednící nyní v poštovním systému mají k dispozici odkaz Hromadný e-mail, který umožňuje obeslat osoby na určitém pracovišti a kombinovat jejich výběry podle různých kritérií. Prosíme, používejte uvážlivě -- zvažujte, zda vaše hromadná zpráva je skutečně relavantní a zajímavá pro většinu adresátů.
20. 2. 2001
Vlastní webové stránky se seznamy publikační činnosti
Zveřejněno drobné rozšíření možností výběru publikací pro formátování vlastních webových stránek. Nově lze linkovat odkazy do IS na publikace více lidí, publikace z určitého roku, publikace vykázané k určitému výzkumnému projektu nebo záměru. Podrobnosti v návodu.
20. 2. 2001
Nová verze aplikace pro editaci osobní stránky
umožňuje nyní ovlivnit, zda adresa, kam máte přesměrovanou poštu, bude zveřejněna na vaší osobní stránce a zejména dovoluje doplnit si informace u řady rubrik i v angličtině, pro zobrazení návštěvníkům IS ze světa. Prosíme, upravte si údaje.
31. 1. 2001
Nová verze aplikace na jednoduchou prohlídku Katalogu předmětů
Byly zapracovány podněty uživatelů a vyrobena nová verze aplikace pro jednoduchou prohlídku Katalogu předmětů. Najděte si zajímavý předmět, nebo nalinkujte seznam předmětů do vašich WWW stránek. Umožňuje též obecné hledání podle studijních oborů, neznáte-li přesné informace.
2000
24. 11. 2000
Minoritní změna v agendě přihlašování ke zkouškám
Nyní mohou učitelé přihlašovat a odhlašovat jednotlivé studenty ze zkoušek. O každém přihlášení či odhlášení studenta ze zkoušky učitelem bude student automaticky informován e-mailem od Informačního systému. Učitelé mohou studenty přihlašovat/odhlašovat bez ohledu na data, limity a stav 'nepřihlašuje se'.
21. 11. 2000
Nová verze agendy publikací
Pod Osobní administrativa -> Publikace je k dispozici nová verze publikačního systému. Při předávání publikací do RIVu, je RIVem povinně vyžadována anotace v jazyce publikace a anglická (není-li publikace v angličtině). Systém bude vyplnění anotací vyžadovat u publikací předávaných do RIVu a změněných po 1.12.2000 00:00. S publikačním záznamem nyní smějí manipulovat (upravovat jej) všichni jeho autoři, pokud nebyla tato možnost potlačena zrušením příznaku 'smějí editovat autoři'. Nový příznak 'smějí editovat autoři' jsme zpětně nastavili všem publikacím v systému. Dále smí s publikačním záznamem manipulovat ten, kdo jej naposledy změnil. Na osobních stránkách Informačního systému se v přehledu publikační činnosti osoby uvádějí všechny publikace, u kterých je osoba autorem a které nemají zaškrtnutý osobní příznak NEVYSTAVOVAT. Zjednodušila se práce s osobními příznaky, hledáním, navazováním na záměry/projekty atd.
6. 11. 2000
Systém na Masarykově univerzitě nyní běží na počítačovém clusteru
Informační systém byl na Masarykově univerzitě převeden na počítačový cluster. Dosud na MU systém běžel na jednom čtyrprocesorovém počítači Sun U450. Nyní je před U450 řada aplikačních počítačů, které vyřizují uživatelské požadavky. Stroje počítačového clusteru pracují pod operačním systémem Linux.
10. 10. 2000
Návrh stanovení poplatku za studium
Zveřejněna sada aplikací pro studijní oddělení, studenta a veřejnost určující výši poplatku za studium vyměřenou studentovi. Jde v tomto momentě o návrh mechanismu stanovení poplatku. Studentovi jsou k dispozici i údaje získané z celostátní matriky VŠ studentů, které jsou též podkladem pro stanovení poplatku.
4. 10. 2000
Informace o registraci předmětů pro vyučující
Drobné nové aplikace v Záznamníku učitele:
 • Přehled problémových registrací studentů
 • Seznam studentů žádajících o zrušení předmětu.
  Vyučující sám nemůže manipulovat se zápisem studentů do předmětu, ale může tímto způsobem ověřit, zda se nejedná o systematickou chybu v datech Katalogu předmětů (při mnoha problémech s registrací) či si upřesnit, kolik studentů aktuálně hodlá pokračovat ve studiu kurzu.
 • 3. 10. 2000
  Životopisy
  Zveřejněna inovovaná verze agendy pro správu životopisů obohacená o možnost pověřených osob manipulovat s cizími životopisy. Zvažte možnost aktualizace či prvotního zveřejnění vašeho životopisu - zejména u akademických pracovníků na MU je vhodné mít životopis tímto způsobem dostupný.
  3. 9. 2000
  Karty: údaje o čipové kartě, průkazu ISIC, ...
  Byl rozšířen rozsah poskytovaných informací na stránce Karty. K dispozici je uživatelům nyní informace stavu vyřizování jejich požadavku z fronty na tisk nové ISIC karty vč. historie; o fakultě, která kartu studentovi vydá; o vydaných revalidačních přelepkách; historii povolování přístupů. Agenda přístupových bodů byla rozšířena o možnost dočasného zablokování přístupu na zadaný počet dnů či do zadaného data.
  25. 8. 2000
  Vývěska a aktuality
  Zpřístupněna nová aplikace umožňující rychle a pohodlně zveřejnit uživatelům Informačního systému MU oznámení o nově vypsaném předmětu, konání kulturní akce, změně úředních hodin studijního oddělení, vyhlášení děkanského volna, vyhlášení registrace předmětů, změně režimu přístupu do laboratoří, vyhlášení soutěže o získání grantu, upozornění na důležité informace jinde na webu apod. apod. Zprávu či aktualitu může na Vývěsku umístit kterýkoli uživatel přihlášený do ISu. Vkladatel zprávy může její nabízení omezit dle vlastních potřeb. Čtěte přiložený návod, prosím. Později bude k dispozici statistika čtení zpráv.
  16. 8. 2000
  Elektronické žádosti o vystavení průkazu ISIC
  Studijním oddělením je k dispozici aplikace, kterou mohou vkládat žádosti o vystavení průkazu ISIC do fronty žádostí o tisk průkazu ISIC (pro nové studenty prvních ročníků, i pro vyřešení ztrát průkazu). Studenti budou mít přehled o datu tisku průkazu a fakultě, jejíž studijní oddělení jim průkaz vydá.
  10. 8. 2000
  Nová agenda: seminární skupiny
  Učitelé v Záznamnících (případně v Katalogu předmětů) a studenti na stránce o svém studiu mohou nyní použít aplikace rozdělující předměty na menší skupiny pro paralelní výuku (cvičení, semináře, stáže ...). Přihlásit se do seminární skupiny je možné dle harmonogramu uvedeného v definici skupiny, typicky až bude znám rozvrh.
  29. 7. 2000
  Prohlídka pracovišť MU
  Zpřístupněna jednoduchá prohlídka pracovišť MU. K dispozici jsou seznamy pracovišť a zaměstnanců MU. Zveřejněno v odstavci Lidé.
  28. 6. 2000
  Sestřeleno 10.000.000
  Dnes jsme se na čítači provedených http a https operací - zobrazených stránek - přehoupli z první do druhé desítky milionů. Čítač se zobrazuje na titulní straně Osobní administrativy dole a počítá stránky od uvedení systému do provozu, tedy od března 1999.
  21. 6. 2000
  Kontakty - nová agenda is.muni.cz
  Správcům a od 26.6.2000 univerzitní veřejnosti je k dispozici nová agenda evidující k osobám telefonní čísla, označení kanceláří, budov. Uživatelé mohou podávat žádosti o změny údajů, správci je mohou vyřizovat. Podané žádosti jsou ihned zveřejněny. Lze sestavovat telefonní a jiné seznamy podle zadaných kritérií.
  20. 6. 2000
  Pošta na mail.muni.cz - nově zavedené služby
  Poštovní klient nyní zahrnuje nové služby jako je přístup pomocí protokolu POP3 z lokálních klientů, možnost uchovávat odchozí zprávy a přidávat přílohy k odeslaným zprávám.
  29. 5. 2000
  Percentil - procentuální zařazení studijního průměru
  Student má k dispozici informaci typu Patří mezi XX % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru, příp. Shodný nebo horší studijní průměr má 100-XX % studentů stejného programu. Tato informace je dostupná i na stránce s přehledem známek, kterou student povolil zveřejnit.
  24. 5. 2000
  Nová verze Záznamníku učitele vč. poznámkových bloků
  Byla zveřejněna nová verze Záznamníku učitele obsahující inovované aplikace pro zadávání známek a rozesílání dopisů. Součástí této verze je zavedení tzv. poznámkových bloků dovolujících učiteli pracovat s libovolnou textovou informací náležející jednotlivým studentům (bodové, slovní aj. hodnocení písemek atp.), ukládat ji, zpracovávat ji, předávat ji studentovi.
  2. 4. 2000
  Zveřejněna statistika udělovaných hodnocení předmětů
  Viz 'Studium' -> 'Statistika známek jednotlivých předmětů'; je nová aplikace obsahující statistiku hodnocení předmětů. K dispozici jsou vždy údaje ze skončeného semestru (po ukončení zkouškového období).
  2. 4. 2000
  Nová verze titulní autentizované stránky
  Uživatelé mají k dispozici novou verzi titulní autentizované stránky is.muni.cz. Nově jsou k dispozici některé přímé odkazy do nižších úrovní ISu.
  25. 3. 2000
  Zveřejněn odkaz na Uživatelský design IS MU
  Na titulní stranu byl umístěn odkaz na Uživatelský design. Uživatelé mají nyní možnost vybrat, či vytvořit si svůj vlastní design stránek. Pokud vytvoříte design, který byste chtěli nabídnout ostatním, napište na kontaktní adresu, zveřejníme jej. Počet dostupných designů se bude postupně rozšiřovat.

  Vývojáři systému nenesou odpovědnost za potíže způsobené definicí uživatelského designu. Pokud budete mít výhrady k chování libovolné z aplikací při použití designu, ověřte před nahlášením problému, zda se aplikace stejně chybně chová i bez použití designu.

  19. 3. 2000
  Zveřejněna nová verze Katalogu předmětů
  Po prvním roce provozu byly vyhodnoceny zkušenosti s používáním Katalogu předmětů a byla dokončena nová verze programového vybavení pro manipulaci se základními a doplňujícími údaji o předmětech. Na základě žádostí fakult byly doplněny nové rysy: přidány krátké anotace, doplněny další příznaky k předmětům, doplněna možnost potvrzovat správnost údajů učiteli, zveřejněna možnost sledovat změny v Katalogu předmětů.
  17. 3. 2000
  Zveřejňování studijních výsledků
  Studenti nyní mají možnost (v sekci Studium) zveřejnit získané známky; odkaz na přehled se objeví na jejich Osobní stránce v sekci Lidé. Zveřejnit lze uvnitř IS nebo celému světu -- např. jako referenci pro zaměstnavatele.
  16. 3. 2000
  Zveřejněna první verze Dokumentového serveru
  K dispozici je celouniverzitní nástroj na ukládání a výměnu dokumentů. K jednotlivým dokumentům a skupinám dokumentů lze přiřazovat přístupová práva, lze vyklikávat seznamy skupin osob, které mají k dokumentům přístup. Zavedené dokumenty ve formátu MS-Word se automaticky převádějí a jsou vedle originálu k dispozici též v textovém tvaru pro ty uživatele, kteří nepoužívají programové vybavení fy Microsoft.
  16. 2. 2000
  Statistika studia - počty studentů MU"
  Je k dispozici úplná a podrobná statistika studia na MU, která je veřejně dostupná. Přístupné jsou tak informace o počtech studentů fakult ve všech formách, základních stavech, dle samofinancování, dle programů, oborů, směrů a kombinací oborů.
  7. 2. 2000
  Opět "Dostupnost a použití fotografií v IS MU"
  Bylo zavedeno další zaznamenávání přístupu k fotografiím v autentizovaném ISu a vyhodnocování možného zneužití. Pravidla jsou zveřejněna.
  6. 2. 2000
  Studijní výsledky
  Nová aplikace pro studenty (Moje studium --> Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr zobrazuje dosažené studijní výsledky, sečítá kredity a vyhodnocuje různé typy studijních průměrů MU. Jest doporučeno zkontrolovat svoje údaje.
  19. 1. 2000
  Katalog předmětů
  Nová Prohlídka Katalogů fakult umožňuje jednoduše vyhledávat předměty napříč fakultními Katalogy.
  10. 1. 2000
  Poštovní subsystém
  Každý uživatel IS má k dispozici e-mailovou schránku s adresou UČO@mail.muni.cz (opravdu mail.muni.cz, nikoli snad UČO@is.muni.cz, taková adresa neexistuje). Poštu z této schránky lze přesměrovat na libovolnou jinou adresu. Pokud uživateli pošlete dopis na server mail.muni.cz a jako reakce na tento dopis vám přijde zpráva s chybovým hlášením, pak se zřejmě některému adresátu váš dopis nepodařilo doručit. Příčiny mohou být různé, nejčastější je, že si adresát přesměroval doručování dopisů buď na špatnou adresu, nebo na adresu nespolehlivého zařízení. V obou případech je nutné adresátovi přesměrování zrušit. K tomuto aktu mají oprávnění pracovníci uvedení na https://is.muni.cz/auth/mail/mailadmin.pl. Vyberte si pracovníka dle Vaší fakulty a přepošlete mu dopis s chybovým hlášením s žádostí o zrušení přesměrování. Oslovený pracovník má prostředky k tomu, aby vámi přeposlaný dopis doručil lokálně do schránky na mail.muni.cz správnému adresátovi. Děkujeme.
  5. 1. 2000
  Katalog předmětů
  Ve výpisu Katalogu předmětů přibyly další zobrazitelné rubriky - textové poznámky a informaci o tom, zda k předmětu existuje sylabus, připadně kdo a kdy jej naplnil.
  1999
  15. 12. 1999
  Moje dovolená
  Přibyl odkaz na Osobní administrativě na aplikaci pro pohled na čerpání dovolené.
  14. 12. 1999
  Zadávání známek a hodnocení studentům
  Vyučující nyní v Záznamníku učitele mohou vyplňovat známky. Ihned po uložení vidí známku také student, pod odkazem Moje studium.
  22. 11. 1999
  Oznamování došlé pošty
  Změnili jsme chování modulu, který uživatelům nemajícím přesměrovanou poštu z mail.muni.cz jinam zobrazuje informaci o dosud nečtené (nové) poště na vrcholku většiny stránek ISu. Nyní je obvyklá informace "Máte poštu" doplněna o identifikaci odesílatele a předmětu dopisu.
  17. 11. 1999
  Vyhlašování zkušebních termínů a přihlašování ke zkouškám
  Byla zpřístupněna aplikace, která prostřednictvím "Záznamníku učitele" dovoluje jednotlivým učitelům elektronicky oznámit studentům, kdy a kde se konají zkoušky z předmětu, které učí. Spolu s vyhlášením učitelé mohou studentům sdělit další informace týkající se zkušebního termínu. Informace studenti vidí - mají na titulní straně is.muni.cz odkaz na "Přihlašování ke zkouškám". Prostřednictvím této stránky se mohou studenti na zkoušku kliknutím přihlašovat a odhlašovat. Učitel může omezit maximální počet přihlášených a zadat datum, do kterého se mohou studenti přihlásit a odhlásit. Učitelé mají k seznamu přihlášených přístup, mohou přihlášené hromadně kontaktovat e-mailem apod. Učitelé mají rovněž k dispozici přehledovou aplikaci, kterou zjistí, ve které dny mají či nemají ve zkušebním období jejich studenti jiné zkoušky. Tím mohou optimálně plánovat např. opravné termíny.
  16. 11. 1999
  Míra podpory IS MU během vánočních prázdnin 1999
  Upozornění: v době 24.12.-2.1. nebude k dispozici okamžitá podpora (odpovědi na kontaktní e-mail) pro IS MU, z důvodu omezených personálních kapacit a nuceného čerpání dovolených. Server poběží v běžném provozu. Přejeme všem uživatelům hezké svátky.
  7. 11. 1999
  Kontrola osobních údajů
  Ve Statistice kontroly osobních údajů přidán sloupec s počtem již vyřízených žádostí - lze zhruba porovnat, kolik osob již svoje údaje přehlédlo a navrhlo nějakou změnu.
  5. 11. 1999
  Grafy využití is.muni.cz
  Na titulní straně byl zveřejněn odkaz na grafy znázorňující využití is.muni.cz jednotlivými fakultami a využití celkové. Jelikož jde o výpočetně náročnou a k zajištění primárních činností nedůležitou aplikaci, je dostupná pouze tehdy, pokud je dlouhodobé průměrné zatížení serveru nižší než 120 %.

  Současně se informace o vyšším zatížení na titulní straně rovněž objeví.

  26. 10. 1999
  První aplikace pro vyučující
  Jste-li vyučujícím, zástupcem, kontaktní osobou či garantem nějakého předmětu, najdete na Osobní administrativě odkaz Záznamník učitele. Jde o základ nové skupiny aplikací, které umožní komunikovat s vašimi studenty. Pokud odkaz chybí, informujte se na fakultě, zda jste správně zaveden v Katalogu předmětů.
  25. 10. 1999
  Možnost otestovat kvalitu odezvy serveru
  Doba trvání mých akcí na is.muni.cz
  Pokud se Vám jeví odezva serveru jako pomalá, otestujte si, jak dlouho trvají vaše akce na serveru.
  24. 10. 1999
  Zvýšení kvót na mail.muni.cz
  Byla zvýšena maximální velikost zprávy, kterou lze přenášet pomocí poštovního rozhraní mail.muni.cz, a to na 64 tisíc znaků. Dále byla zvětšena uživatelská schránka na 1/2 MB dat.
  23. 10. 1999
  Oznamování nové došlé pošty na mail.muni.cz
  Na vrcholku řady stránek is.muni.cz se nyní zobrazuje aktuální informace o nové došlé poště na mail.muni.cz. Tato informace se zobrazuje jenom těm, kteří nemají poštu přesměrovánu na jinou adresu.
  18. 10. 1999
  Nová verze statistiky registrace/zápisu
  Zveřejněna rychlejší a obsažnější verze přehledu, kolik studentů požádalo o který předmět MU (registrace) a kolik jich má předmět zapsán (potvrzen).
  18. 10. 1999
  Dostupnost fotografií osob v is.muni.cz
  Pokud si chcete ze své webové stránky zpřístupnit svoji fotografii, kterou máte v is.muni.cz, použijte URL (nejprve však v editaci mých údajů povolte zveřejnění své fotografie světu):

  http://is.muni.cz/lide/foto.pl?uco=

  případně, pokud chcete autentizovanou verzi, pak

  https://is.muni.cz/auth/lide/foto.pl?uco=

  4. 10. 1999
  Publikační systém
  Prohlídka publikací pracovišť MU
  V sekci Publikace přibyla možnost vyhledat přehledy publikací přes jednotlivá pracoviště MU (vystavených nebo poskytnutých RIVu), s možností omezit vyhledávání dle roku vydání.
  19. 9. 1999
  Začátky registrace a plánované zátěže systému
  Plánované zátěže systému
  Začátky registrací souvisejí s nadměrnou zátěží systému vyvolanou masivní poptávkou v objemech 600 až 1000 uživatelů po vyklikání požadovaných předmětů v jednom okamžiku. V této době se odezva systému zvyšuje až na 1 minutu pro zobrazení stránky. Nadměrná zátěž odezní zpravidla nejpozději do 2 hodin. Během této doby bývá více jak 60% přístupů k systému z počítačů mimo MU (očekáváme, že se toto procento bude dramaticky zvyšovat). Aby se takové zátěže přesunuly mimo období běžných úředních hodin administrativních oddělení, lze nadále začátky registrací umísťovat nejdříve od 16:00.
  14. 9. 1999
  Seznamy zapsaných studentů
  Statistika zápisu
  Zveřejněna statistika zapsaných (stud. oddělením potvrzených) žádostí o předmět. Vyučující kliknutím na kód vybraného předmětu získá jmenný seznam zapsaných studentů.
  14. 9. 1999
  Kontrola osobních údajů
  Statistika kontroly údajů
  Zveřejněna možnost prohlédnout si, jak postupuje čištění a potvrzování osobních údajů na MU.
  6. 9. 1999
  Tematické hledání
  Hledání dle klíčových slov. Zveřejněno vyhledávání jdoucí přes většinu materiálů sbíraných v IS (publikace, předměty, lidé, ...). Užitečné zejména pro návštěvníky mimo MU - možnost najít kontakty na MU v určité oblasti. Prohledávají se také klíčová slova na vaší Osobní stránce, které je možno editovat.
  6. 9. 1999
  Elektronický zápis
  Zveřejněny stránky s informace fakult o elektronickém zápisu do kursů. Na každé fakultě probíhá registrace/zápis trochu jinak, sledujte tedy upřesnění svojí fakulty.
  31. 8. 1999
  Průkazy studenta
  Využití průkazu na MU
  Zveřejněny informace o možnostech využití průkazů ISIC, čipech a čárových kódech v nich obsažených a o provozní agendě průkazů. Informace na stránce (dostupné z Osobní administrativy) budou postupně doplňovány tak, aby popisovaly vždy aktuální výhody a možnosti.
  31. 8. 1999
  Osobní údaje
  Vyhledávání osob
  Rozhodnutím vedení MU byly zveřejněny fotografie osob, např. na jejich osobních stránkách. Při chráněném (auntentizovaném) přístupu vidí univerzitní veřejnost všechny existující fotografie na MU, při nechráněném přístupu ze světa jsou zobrazeny ty, u nichž to osoba povolila v editaci své prezentační stránky. V současné době je vyfotografována drtivá většina studentů prezenčního studia. Zaměstnanci MU budou mít možnost pořídit si digitální snímek během podzimu.
  20. 8. 1999
  Osobní údaje
  Kontrola vašich osobních údajů
  Zveřejněna aplikace pro kontrolu osobních údajů (odkaz ze stránky Osobní administrativy, sekce 'Lidé'). Aplikace vám umožňuje nahlédnout do svého záznamu, potvrdit správnost, nebo navrhnout změnu či opravu. Elektronicky navržené změny se zobrazují pověřeným osobám (typicky studijní/osobní oddělení), které žádosti vyřizují. Prosíme, zkontrolujte svoje údaje. MU je zejména povinna do konce října předat aktuální záznamy studentů do celostátní Matriky studentů.
  3. 8. 1999
  Studijní programy, obory, směry
  Prohlídka primárního registru
  Zveřejněna prohlídka struktury studijních oborů na MU. Jedná se o primární základní registr, nad kterým pracují veškeré další aplikace. Kontroly, zda popis oborů odpovídá realitě, jsou více než žádoucí, děkujeme.
  22. 7. 1999
  Historie registrace a zápisu
  Zaznamenávají se veškeré změny učiněné v zápisových a registračních údajích. Ke své historii se dostanete prostřednictvím odkazů Registrace -> Historie registrace/zápisu. Údaje jsou zaznamenávány od 22. 7. 1999. Starší změny k dispozici nejsou.
  24. 6. 1999
  Průkazy studenta
  Pod odkazem Kontrola z Osobní administrativy nyní studenti, kterým bude na podzim vydán Průkaz studenta ISIC, mohou zkontrolovat svoje údaje a fotografii.
  24. 6. 1999
  Častý dotaz: e-mail mail.muni.cz
  Dotaz: nepotřebuji další e-mailovou schránku ve tvaru @mail.muni.cz. Prosím, změňte údaj na Osobní stránce na můj fakultní e-mail.
  Účelem serveru mail.muni.cz je fungovat jako primární jednotné návěští pro komunikaci na MU, nebylo by tedy vhodné tuto schránku ignorovat. Prosím, přečtěte si bližší vysvětlení k jeho využívání.
  23. 6. 1999
  MSIE3: konec používání
  Vzhledem ke smutným zkušenostem s používáním prohlížeče MSIE3 v aplikacích is.muni.cz jsme se ho rozhodli zakázat. Kvůli chybám v browseru není totiž možno garantovat přijatelné chování v řadě aplikací. V současné době jsou uživatelé tohoto prohlížeče na Osobní administrativě varováni; během července dojde k úplnému zablokování použití stránek pomocí prohlížeče MSIE3. Prosíme, nainstalujte si novější verzi nebo Netscape Navigator.
  23. 6. 1999
  Pošta mail.muni.cz
  Zlepšena navigace a popisky ve webovém rozhraní pro čtení pošty na mail.muni.cz.
  23. 6. 1999
  Prohlídka publikací, Vyhledávání osob
  Opraveny drobné chyby ve vyhledávání publikací a vyhledávání osob.
  20. 6. 1999
  Uzavření dat pro RIV za rok 1998
  Dnes 20. 6. 1999 ve 22:00 byl uzavřen sběr dat pro RIV za rok 1998. Všem publikacím označeným k přenosu do RIVu s roky vydání 1994 až 1998 bylo přiřazeno identifikační číslo RIVu a byly předány Ministerstvu školství. Všechny změny, které budou učiněny po tomto datu se neztratí, použijí se pro přenos v dalším roce.
  8. 6. 1999
  Publikace pro RIV
  Častý dotaz: chci změnit rok publikace, která již byla poskytnuta do RIV
  Publikační systém nedovolí změnit rok u publikace, která již byla v minulých letech poskytnuta do RIV (od roku se odvozuje číslo, které bylo publikaci již přiřazeno). Chcete-li rok u staré RIV publikace změnit, obraťte se na kontaktní adresu udejte název či číslo publikace (např. RIV:J07/96:G2_____16) - kolizní číslo publikace vám odstraníme.
  3. 6. 1999
  Přístupová práva
  Práva pro studijní oddělení
  V návodu k systému práv popsány nová práva pro manipulaci se studijními záznamy, pro registrování/zapisování studentů a pro přístup k výsledkům registrace.
  3. 6. 1999
  Lidé na MU
  Osobní stránky a vyhledávání
  Zprovozněna aplikace na vyhledávání osob na MU s odkazem na jejich Osobní stránku. Možnost editovat osobní údaje. Obdobné vyhedávání je k dispozici také mimouniverzitním návštěvníkům is.muni.cz, takže vás mohou snadno kontaktovat.
  2. 6. 1999
  Registrace
  Statistika registrace
  Do statistiky registrace přidána indikace cizích studentů a možnost přejít rovnou k editaci registračního záznamu (pro osoby s právem s_studium).
  (Zprovozněno na přání uživatelů z právnické fakulty.)
  1. 6. 1999
  Registrace
  Prezentace dat o registraci
  Do Prezentátoru údajů v IS doplněna možnost vypsat si přehledné statistiky registrace.
  28. 5. 1999
  Registrace
  Statistika registrace
  Zveřejněny statistiky počtu zaregistrovaných studentů k jednotlivým předmětům.
  26. 5. 1999
  Katalog předmětů
  Hledání předmětů dle garančních pracovišť
  Prohlídka Katalogu předmětů nyní umí vyhledávat dle pracoviště, které garantuje výuku předmětu.
  24. 5. 1999
  Katalog předmětů
  Prohledávání sylabů předmětů
  Prohlídka Katalogu předmětů nyní umí vyhledávat dle slov obsažených v české osnově předmětu.
  18. 5. 1999
  Publikační systém
  Prohlídka publikační činnosti MU
  V nabídce sekce Publikace přibyla možnost vyhledat si dle názvu či osoby libovolnou publikaci z těch, které některá osoba na MU poskytla do RIVu nebo určila pro vystavení na webu. Obdobná prohlídka je také k dispozici mimouniverzitním návštěvníkům is.muni.cz. RIV je vystaven automaticky, návod, jak vystavit svoje publikace, které neuplatňujete v RIVu, naleznete zde.
  (Zprovozněno na přání uživatelů z přírodovědecké fakulty.)
  14. 5. 1999
  Prezentace údajů z IS MU
  Nové možnosti Prezentátoru
  Systém pro podávání a formátování dat z databází informačního systému nyní obsahuje v zásadě všechny funkce potřebné pro sazbu fakultních brožurek Studijních programů či přehledů publikační činnosti. Přidána zejména řada rubrik Katalogu a výpisu popisu atributů. Další náměty možno stále zasílat na kontaktní adresu.
  (Vylepšeno na přání fakulty informatiky a přírodovědecké fakulty.)
  14. 5. 1999
  Publikační systém
  Úprava publikací pro RIV
  Osoby pověřené úpravou publikací za jiné majitele záznamů nyní na publikační stránce mohou vyhledat cizí záznam jak dle majitele publikace, tak dle názvu publikace - druhá možnost je výhodná v případě, že nevíte komu z více spoluautorů záznam patří, případně kdo (sekretářka, knihovník) záznam vložil.
  (Zprovozněno na přání lékařské fakulty.)
  14. 5. 1999
  Prohlídka Katalogu předmětů
  Výpis seznamu předmětů
  Aplikace pro výpis předmětů byla obohacena o nové možnosti. Nyní je možno vybírat podle kódů předmětu, podle názvu, podle Mateřských oborů, podle garanční či vyučující osoby. Lze zadat omezení podle periodicity předmětu, zobrazit předměty opatřené atributem "zaklad" a nezobrazovat nevypsané předměty. Rozšířil se také sortiment zobrazovaných rubrik: všechny čtyři druhy názvů předmětu, prerekvizity, periodicita, kredity, limit, nabízení mimo obory. Taktéž je možno zobrazit si Odkaz na editaci, který vás kliknutím přenese přímo do editačního formuláře základních údajů předmětu.
  7. 5. 1999
  Registrace Podzim 99
  Přístupové právo k registračním šablonám
  Správci práv nyní mohou přidělovat právo manipulovat registrační/zápisové šablony osobám pověřeným je naplnit.
  6. 5. 1999
  Registrace Podzim 99
  Informace o registraci
  Na Osobní administrativě byl zprovozněn odkaz Registrace, kde naleznete všeobecné pokyny a postupně odkazy na seznamy mezifakultně nabízených předmětů. Držitelé práva pro práci se šablonami mohou tamtéž také plnit a prohlížet registrační šablony.
  27. 4. 1999
  plnění Katalogu předmětů
  Pozastavení plnění údajů do Katalogu předmětů
  V aplikaci Manipulace se seznamem výukových období (odkaz je z manipulační stránky Katalogu) je nyní možno vybrat si období, např. Podzim 1999, a zakázat osobám, které jsou u předmětů uvedeny jako Garanti, případně vyučující, editaci/změnu údajů ve formuláři pro základní údaje. Toto zablokování mohou provádět osoby s právem A na fakultu. Je vhodné ho provést poté, co je plnění dokončeno a údaje se používají pro přípravu brožury Seznam přednášek a podobně.
  (Zprovozněno na přání právnické fakulty.)
  19. 4. 1999
  plnění RIVu
  Souhrné pokyny k plnění RIVu na MU
  Text o proceduře plnění publikačních záznamů pro RIV 99.
  19. 4. 1999
  publikační systém
  Manipulace s cizími publikacemi
  Osoby, které jsou držitely práva "manipulace s cizími publikacemi" vidí nyní na manipulační stránce publikací možnost vybrat osoby a zakládat, editovat či rušit její publikační záznamy.
  19. 4. 1999
  přístupová práva
  Výpis a udělování přístupových práv
  Odkaz Přístupová práva z Osobní administrativy vám umožní prohlédnout si, jaká explicitní práva pro práci v IS máte přidělena a v případě, že k tomu máte oprávnění, udělovat a odebírat další práva.
  16. 4. 1999
  výpis Katalogu předmětů
  Vylepšená prohlídka Katalogu
  Výpis Katalogu předmětů byl obohacen o možnost vybírat předměty zařazené k určitému oboru a byla rozšířena nabídka zobrazitelných rubrik. Kliknutím se též lze dostat z řádku s předmětem do plné tabulky údajů o předmětu.
  11. 4. 1999
  seznamy publikací pro RIV
  Výpis publikací pro RIV podle pracoviště nebo osoby
  Nová aplikace umožňuje prohlédnout si výsledky, které byly poskytnuty do Registru v minulých letech, a zkontrolovat, jak postupuje plnění publikací pro RIV letos. Výběr dle univerzitních pracovišť či osob.
  6. 4. 1999
  výstupy, tisky, tabulky údajů z IS
  Prezentátor dat z is.muni.cz
  V sekci Katalog předmětů naleznete odkaz na zárodek Prezentátoru údajů. Jde o nástroj pro formátování výstupů z IS - pro sazbu Seznamu přednášek, přehledy publikační činnosti a podobně.
  1. 4. 1999
  správa práv: změna hesla cizí osobě
  Změna hesla a přezdívky
  Mírně se změnila aplikace pro změnu hesla. Správci práv nyní mohou nejen vygenerovat a vytisknout cizí osobě heslo, ale i nastavit přezdívku nebo vložit heslo jiné než vygenerované.
  31. 3. 1999
  publikace: nestačí mi nabídka typů
  Vysvětlení jak postupovat při editaci nového záznamu v publikační bázi.
  31. 3. 1999
  publikační systém: Co je to RIV?
  Registr publikací RIV
  Souhrnný text o tom, co je to RIV - registr publikací, do něhož mají členové akademické obce povinnost vkládat svá data. Připravit publikační data pro odeslání do registru lze v publikačním systému.
  29. 3. 1999
  přesouvání předmětů mezi obdobími v Katalogu
  Manipulace s obsahem období
  V aplikaci pro hromadné plnění období přibyla možnost zkopírovat či přesunout jeden či vybranou skupinu předmětů z jednoho období do jiného. Mohou použít pouze osoby s právem A. Prozatím takto nelze přesouvat vícesemestrální kursy.
  29. 3. 1999
  výpis časových období v Katalogu
  Prohlídka časových období
  Na manipulační stránku Katalogu přibyla aplikace pro prohlídku časových údajů období zavedených do Katalogu předmětů.
  25. 3. 1999
  výpis seznamu předmětů Katalogu
  Výpis seznamu předmětů
  Spušten základ aplikace pro výpis seznamu předmětů určité fakulty, období a skupiny kódů, zobrazující názvy, vyučující a počet kreditů.
  25. 3. 1999
  rychlé zobrazení tabulky záznamu jednoho předmětu
  Tabulka předmětu
  Znáte-li kód předmětu, lze ho zadat přímo do URL a bez zbytečného klikání si zobrazit o předmětu všechny informace - vhodné např. pro dávkový tisk.
  24. 3. 1999
  práva ke Katalogu předmětů
  Automaticky přidělovaná práva
  Zpřesněn popis toho, jak fungují explicitní a implicitní práva na manipulaci s Katalogem, s odkazem na příslušnou sekci návodu ke Katalogu.
  22. 3. 1999
  výběr předmětů v editaci základních údajů Katalogu
  Novinka: vybrat si předměty pro výpis nebo pro editaci lze nově vůči osobě, která kliká: zatržení tlačítka "všechny moje předměty" předvybere předměty daného období, v nichž je vaše osoba uvedena v některé rubrice (garant, vyučující...)
  22. 3. 1999
  výběr předmětů v editaci atributů Katalogu
  Novinka: vybrat si předměty pro výpis nebo pro editaci atributů lze nově nejen podle kódu, ale alternativně podle studijních oborů: v menu zaklikněte obor(y), který vás zajímá, atributy, které chcete vidět a zobrazí se všechny předměty, které mají daný obor uveden v rubrice "Mateřský obor" (vkládá se ve formuláři "Základní údaje Katalogu").
  22. 3. 1999
  základní údaje Katalogu předmětů
  Jak se vyznat v osobách přiřazených předmětu
  Text rozvádějící smysl jednotlivých rubrik obsahujících osoby při plnění základních údajů o předmětu (garant, vyučující, zástupce...)
  21. 3. 1999
  rušení předmětů v Katalogu předmětu
  Rušení předmětu
  Doplněna sekce v návodu k základním rubrikám - rušení předmětu je třeba potvrdit dvojím kliknutím; složený kurs lze rušit pouze po rozpojení jeho vazeb se složkami.