Mikrobiologický ústav

14110113 MiÚ LF

Zaměstnanci

Asistenti


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce