logo Lékařská fakulta Anesteziologicko-resuscitační klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110122 ARK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
zástupce přednosty klinikyMUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci