Výzkumná skupina Michala Masaříka: Cancer Research Lab

1411051830 VSMM ÚPF

Zaměstnanci

Profesoři


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce