logo Přírodovědecká fakulta Ústav fyzikální elektroniky
Fyzikální sekce
14312030 ÚFE Fyz Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavuprof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci