Ústav fyzikální elektroniky

14312030 ÚFE Fyz

Zaměstnanci

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce