Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

14411028 KFChOV PdF

Zaměstnanci

Profesoři


Asistenti


Lektoři


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


* Dlouhodobě mimo výkon práce