Katedra podnikové ekonomiky a managementu

14561020 KPEM ESF

Zaměstnanci

Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce