logo Institute of Computer Science
Masaryk University
1492 ÚVT MU  MU

Supervised Teaching   Publications

institute bursarJUDr. Dana Šrubařová
directorprof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
vice-director for strategy and servicesIng. Martin Veselý
vice-director for research and developmentdoc. Ing. Otto Dostál, CSc.

Staff


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Other applications