logo Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií
14231016 KES Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci