Ústav fyziky a technologií plazmatu

14312030 ÚFTP PřF

Zaměstnanci

Lektoři


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce