logo Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a žurnalistiky
14231015 KMSŽ Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
zástupce vedoucího katedryIng. Rudolf Burgr, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci