logo Přírodovědecká fakulta RECETOX
Přírodovědecká fakulta
143180 RECETOX PřF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitelka ústavuprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci