logo Lékařská fakulta Mikrobiologický ústav
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110113 MiÚ FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuprof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci