logo Přírodovědecká fakulta Environmentální fyziologie
Environmentální zdraví
1431803030 Chron EnvEpi RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Neučitelští pracovníci