logo Přírodovědecká fakulta Molekulární metabolismus a chronická onemocnění
Environmentální epidemiologie
1431803030 Chron EnvEpi RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci