logo Pedagogická fakulta Katedra psychologie
14411012 KPsych Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Zaměstnanci

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci