logo Pedagogická fakulta Katedra psychologie
14411012 KPsych Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Zaměstnanci

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci