Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

Technická a informační výchova

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

- základní odborné technické a informačně technologické vzdělání jako předpoklad k dalšímu magisterskému studiu odborné a učitelské technické a informační výchovy

- širší odborná technická a informačně technologická připravenost pro bakalářské profese

- všeobecné a odborné technické a informačně technologické vědomosti a dovednosti

- základní edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat znalosti a dovednosti z technických oborů (strojírenství, elektrotechnika, apod.)
  • používat znalosti a dovednosti z oblasti informatiky a komunikačních technologií (HW, SW, počítačové sítě apod.)
  • využívat základní dovednosti práce s přírodním a technickým materiálem (dřevo, kovy, plasty)
  • předávat vědomosti o výuce a obsahu vzdělávacích technických a informatických témat ve vztahu k obsahu oboru, využívá je při koncipování a realizaci mimoškolních a volnočasových aktivit
(?)

- pedagogický asistent učitele technické a informační výchovy na základních školách

- správce sítě a odborný poradce v oblasti výpočetní techniky na základních školách

- instruktor technické a informačně technologické zájmové činnosti ve střediscích volného času

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba programu činí 3 roky.

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

(?)

Studenti v průběhu studia absolvují reflektované praxe na základní škole.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří ústní zkouška z následujících oblastí 1) materiály a technologie; 2) elektrotechnika a elektronika; 3) výpočetní technika a informatika.

(?)

Bakalářské studium kombinace oborů pedagogického asistentství může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
123

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Zkratka: TE3
Kód: 7507R016
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Videoprezentace katedry technické a informační výchovy: https://www.youtube.com/watch?v=GyrJNvKU5QU

http://www.ped.muni.cz/wtech