Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Botanika

PřF BOTA Botanika
Název anglicky: Botany
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie
PřF BOTAK Botanika
Název anglicky: Botany
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie

Předseda

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Externí členové

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Botanický ústav SAV Bratislava
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Botanický ústav AV ČR Průhonice
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny