Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-ET_ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
FF N-ET_ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Společná programová rada

Předseda

prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Martin Novotný, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury

Studentští členové

Radka Melicharová
Bc. Vanesa Valovičová