Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-RS_ Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
FF N-RS_ Ruská studia
Název anglicky: Russian Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Společná programová rada

Předseda

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Michal Horák