Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Společná programová rada Chemie restaurování

Předseda

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

ak. mal. Zdenka Kuželová
PřF MU
Mgr. Dana Modráčková
PřF MU
RNDr. Ladislav Pospíšil, Ph.D.
Mgr. Karel Rapouch
PřF MU
Mgr. Jiří Szekeres
Regionální muzeum v Mikulově

Studentští členové

Michaela Baranková
Bc. Kateřina Sutrová