Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Narratology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Externí členové

doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Mgr. Aleš Merenus, Ph.D.
Akademie věd České republiky
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Akademie věd České republiky