Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Název anglicky: Media Studies and Journalism
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.