Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: General Nursing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Všeobecné ošetřovatelství

Předseda

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Interní členové

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Mgr. Dana Soldánová

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA
FN Brno

Studentští členové

Bc. Tereza Plačková