Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: General Linguistics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Název anglicky: General Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2026
Garant: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Bc. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mag. Martin Hammerle

Studentští členové

Bc. Sofiya Smurova
Bc. Barbora Sýkorová
Kryštof Leon Vinter