Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Regional Development and Tourism
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Název anglicky: Regional Development
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Název anglicky: Management of Cities and Regions
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 10. 2020 – 26. 10. 2027
Garant: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Studentští členové

Bc. Stela Bogáňová
Mgr. Lenka Ondrysková
Vilém Panuš