Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.
Filosofický ústav AV ČR

Studentští členové

Marek Jochman