Oficiální fotografie Mgr. Daniel Kvak

Mgr. Daniel Kvak

učo 445232

Studium

Simulace v medicíně, Lékařská fakulta
Program LF D-SIME Simulace v medicíně, doktorský studijní program
Školiteldoc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Další školitelMUDr. Eva Březinová, Ph.D.
KonzultantMUDr. Eva Březinová, Ph.D.
Formakombinované jednooborové
Stavřádný zápis
Výzkumné zaměřeníVyužití velkých difuzních modelů pro mezidoménové generování syntetických dat v lékařském zobrazování
PlánLF DSIME Simulace v medicíně
2. semestr, 1. ročník
St. skupinaZápis do jaro 2024
Výsledky studia
Digitální kultura a kreativní průmysly, Filozofická fakulta
Program FF D-DKKP_ Digitální kultura a kreativní průmysly, doktorský studijní program
Školiteldoc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Formaprezenční jednooborové
Stavřádný zápis
Výzkumné zaměřeníHudba jako formální jazyk. Komparativní analýza technik záznamu zvukového obsahu pomocí symbolické a subsymbolické reprezentace pro zpracování metodami strojového učení
PlánFF FDDKKPpJ Digitální kultura a kreativní průmysly
6. semestr
Výsledky studia
Program FF N-INME_ Teorie interaktivních médií, magisterský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 2021
Závěrečná práceModelování hudební transkripce pomocí hlubokého učení: návrh, konstrukce a validace modelu na principu rekurentní neuronové sítě
PlánFF FNINMEkJ Teorie interaktivních médií
Výsledky studia

Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Daniel Kvak, 11. 10. 2023

Nahlásit závadný obsah