FF FNINMEkJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-INME_ Teorie interaktivních médií

Celkový počet 120 kreditů tvoří:

Povinné předměty (včetně předmětů k magisterské diplomové práci): 110 kreditů.

Povinně volitelné "Oborové kurzy v angličtině": minimálně 10 kreditů.

Pozn. 1: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Pozn. 2: Kurz TIM_Mistrovské lekce (PS: IMK152, JS: IMK153) si studenti zapisují opakovaně, minimálně 3 x během studia.

Pozn. 3: Studenti vybírají přednášky v angličtině z nabídky předmětů zařazených do bloku "Oborové kurzy v angličtině".

Výuka kombinované formy studia probíhá formou kontaktní výuky, konzultací (osobní konzultace, e-mail nebo přes skype) a s podporou e-learningových nástrojů.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_MK_007Seminář k magisterské diplomové práci I J. Horákováz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.10 3P
FF:TIM_MK_008Seminář k magisterské diplomové práci II J. Horákováz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.10 4P
FF:TIM_M_009Magisterská diplomová práce J. Horákováz 0/2/05 4P
25 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BMK_01JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 2-
FF:TIM_BMK_02JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 2Z
FF:TIM_MK_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 1Z
FF:TIM_MK_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/ semestr.6 2-
FF:TIM_MK_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 3Z
FF:TIM_MK_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 4Z
FF:TIM_MK_005Sociální teorie nových médií J. Macekk 2/0/0 80 hodin výuky/semestr.6 2Z
FF:TIM_BMK_03TIM_Master Class V. Sellnerzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 --
FF:TIM_BMK_04TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 --
FF:MVK_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 1 týden (40 hodin).6 3-
FF:TIM_MK_016Kapitoly z kreativního komputingu J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_017Kapitoly z kurátorství umění nových médií M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/0/06 1Z
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/0/06 2Z
80 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok Oborové kurzy v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM154Documents of Presence and Experience I: Process and Structure J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM155Documents of Presence and Experience: Resistant Strains J. Horákováz 1/1/04 --
8 kreditů