Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F15405 Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-INME_ Teorie interaktivních médií

Celkový počet 120 kreditů tvoří:

Povinné předměty (včetně předmětů k magisterské diplomové práci): 110 kreditů.

Povinně volitelné "Oborové kurzy v angličtině": minimálně 10 kreditů.

Pozn. 1: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Pozn. 2: Kurz TIM_Mistrovské lekce (PS: IMK152, JS: IMK153) si studenti zapisují opakovaně, minimálně 3 x během studia.

Pozn. 3: Studenti vybírají přednášky v angličtině z nabídky předmětů zařazených do bloku "Oborové kurzy v angličtině".

Výuka kombinované formy studia probíhá formou kontaktní výuky, konzultací (osobní konzultace, e-mail nebo přes skype) a s podporou e-learningových nástrojů.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IMNK05aSeminář k magisterské diplomové práci I J. Horákováz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.15 3P
FF:IMNK05bSeminář k magisterské diplomové práci II J. Horákováz 0/2/015 4P
FF:IMNK06Magisterská diplomová práce J. Horákováz 0/0/0 Odevzdání diplomové práce.- 4P
30 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IMK097 -- 0/0- 1-
FF:IMK115 -- 0/0- 1-
FF:IMK116JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 2-
FF:IMK138 -- 0/0- 1-
FF:IMK139 -- 0/0- 2-
FF:IMK161 -- 0/0- 2-
FF:IMNK071Sociální teorie nových médií J. Horákovák 2/0/0 80 hodin výuky/semestr.8 2Z
FF:IMNK10New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.8 3Z
FF:IMNK11New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.8 4Z
FF:IMNK15Od elektronické hudby k live coding performance I J. Csereszk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.8 1Z
FF:IMNK151 -- 0/0- 1-
FF:IMNK16Od elektronické hudby k live coding performance II J. Csereszk 1/1/0 80 hodin výuky/ semestr.8 2Z
FF:MVK_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 1 týden (40 hodin).6 3-
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/03 1Z
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/04 2Z
59 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok Oborové kurzy v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM154 -- 0/0- --
FF:IM155 -- 0/0- --
0 kreditů

Další aplikace