FF FNINMEkJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-INME_ Teorie interaktivních médií

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti magisterského kombinovaného navazujícího programu Teorie interaktivních médií musejí během studia získat minimálně 120 kreditů. Studijní plán je rozložen do čtyř semestrů a skládá se z povinných a povinně-volitelných předmětů.

Celkový počet 120 kreditů tvoří:

Povinné předměty (včetně předmětů k magisterské diplomové práci): 110 kreditů.

Povinně volitelné "Oborové kurzy v angličtině": minimálně 10 kreditů.

 

Pozn. 1: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Pozn. 2: Kurz TIM_Mistrovské lekce (PS: IMK152, JS: IMK153) si studenti zapisují opakovaně, minimálně 3 x během studia.

Pozn. 3: Studenti vybírají přednášky v angličtině z nabídky předmětů zařazených do bloku "Oborové kurzy v angličtině".

Výuka kombinované formy studia probíhá formou kontaktní výuky, konzultací (osobní konzultace, e-mail nebo přes skype) a s podporou e-learningových nástrojů.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_MK_007Seminář k magisterské diplomové práci I J. Horákováz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.10 3P
FF:TIM_MK_008Seminář k magisterské diplomové práci II J. Horákováz 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.10 4P
FF:TIM_M_009Magisterská diplomová práce J. Horákováz 0/2/05 4P
25 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BMK_01JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 2-
FF:TIM_BMK_02JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.6 2Z
FF:TIM_MK_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 1Z
FF:TIM_MK_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/ semestr.6 2-
FF:TIM_MK_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 3Z
FF:TIM_MK_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 4Z
FF:TIM_MK_005Sociální teorie nových médií J. Macekk 2/0/0 80 hodin výuky/semestr.6 2Z
FF:TIM_BMK_03TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 --
FF:TIM_BMK_04TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.4 --
FF:MVK_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 1 týden (40 hodin).6 3-
FF:TIM_MK_016Kapitoly z kreativního komputingu J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:TIM_MK_017Kapitoly z kurátorství umění nových médií M. Kupkovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.6 --
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/0/06 1Z
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/0/06 2Z
80 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok Oborové kurzy v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM154Documents of Presence and Experience I: Process and Structure J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM155Documents of Presence and Experience: Resistant Strains J. Horákováz 1/1/04 --
8 kreditů