Oficiální fotografie prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

učo 132499
Profesor Zivoc ÚEB Biol PřF MU