MUDr. Jan Žák, Ph.D.

učo 1403
Odborný asistent I.ChK FN USA LF MU