Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BERKOVÁ, Alena, Libor URBÁNEK, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Magdalena OTRUBOVÁ a Igor PENKA. Fulminantní kolitida asociovaná s BRAF/MEK inhibitory u pacienta s metastazujícím melanomem. In Národní chirurgický kongres 2023. 2023.
  2. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Tomáš TRÁVNÍČEK, Tereza JELÍNKOVÁ a Jan ŽÁK. Limitace účinnosti idarucizumabu při akutním renálním selhání – kazuistika. Klinicka Farmakologie a Farmacie. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2023, roč. 37, č. 2, s. 81-84. ISSN 1212-7973. doi:10.36290/far.2023.015.
  3. BERKOVÁ, Alena, Libor URBÁNEK, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC, Magdalena OTRUBOVÁ a Igor PENKA. Management terapie u pacienta s imunitně podmíněnou kolitidou při léčbě BRAF/MEK inhibitory. 2023. ISSN 1802-5307.
  4. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan ŽÁK, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Petr VLČEK, Jan RESLER, Michal REŠKA a Jakub HABR. NOT EVERY PRESSURE ULCER IS A LIKE PRESSURE SORE - THE RISK OF MDRPU. In EPUAP 2023. 2023.
  5. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Jan ŽÁK, Michal REŠKA a Jakub HABR. NPWT IS EFFECTIVE AND COST-EFFECTIVE EVEN IN COVID-19 POSITIVE PATIENTS. In EWMA 2023. 2023.
  6. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Zdeněk CHOVANEC, Ivan ČAPOV a Igor PENKA. Rizikové faktory infekcí v místě chirurgického výkonu. In https://www.narodni-kongres-cchs.cz/CCHS_sbornik_abstraktu_A4_V2.pdf?id=116. 2023.
  7. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Jakub HABR, Zdeněk CHOVANEC a Igor PENKA. Surgical site infection - elekronická přednáška. In Kongres SSPLR 2023 - Hotel Grand Jasná. 2023.
  8. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Petr VLČEK, Jakub HABR a Jan ŽÁK. Účelné využítí technologií ke snížení výskytu SSI. In Léčba rány. XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí, 2023. 2023.
  9. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK a Jakub HABR. Včasné zahájení léčby otevřeného břicha pomocí NPWT vede k lepším výsledkům. 2023.
  10. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Petr VLČEK a Jan ŽÁK. WOUND CARE, THE ROLE OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN WOUND PREVENTION AND HEALING. 2023.

  2022

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Petr VLČEK a Jan ŽÁK. POSITIVE RESUTS WITH NEGATIVE PRESSURE. In EWMA. 2022.

  2021

  1. URBÁNEK, Libor, Lenka VEVERKOVÁ, Jan ŽÁK a Michal REŠKA. Výživa u open abdomen. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis z.s., 2021, roč. 100, č. 2, s. 83-87. ISSN 0035-9351.

  2019

  1. GLOMBOVÁ, Katarína, Jan ŽÁK, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Jiří KORBIČKA a Tamara VYSTRČILOVÁ. Neuroendokrinní tumory tenkého střeva. In 36. Český a slovenský gastroenterologický kongres. 2019.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Michal REŠKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Open abdomen - challenge for surgeon. In EWMA 2019. 2019.

  2018

  1. PÁRAL, Martin, Jan ŽÁK, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Petr VLČEK. Peroperační laserové měření perfuse tkání - naše první zkušenosti. In Ostravské chirurgické dny, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGI. 2018. ISBN 978-80-87562-83-3.
  2. PÁRAL, Martin, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Petr VLČEK a Jan ŽÁK. Peroperační laserové měření perfuse tkání - naše první zkušenosti. In Ostravské chirurgické dny, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. 2018.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Kateřina KREJSOVÁ, M. KACAFÍRKOVÁ, Michal REŠKA, Petr VLČEK, Jan ŽÁK, Jan KONEČNÝ a Ivan ČAPOV. Pres­sure injuries prevention is better than solv­­ing of their complications. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 32-37. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S32.
  4. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Martin PÁRAL a Jan ŽÁK. Transabdominální a transperineální výkony při řešení dysfunkce pánevního dna. In Ostravské chirurgické dny, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. 2018. ISBN 978-80-87562-83-3.

  2017

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Kateřina KREJSOVÁ, Michal REŠKA, Petr VLČEK, Jan ŽÁK, Jan KONEČNÝ a Martin PÁRAL. Dekubity jsou pro mne stále noční můrou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 80, Supl. 1, s. "S61"-"S64", 4 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017S61.

  2015

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŽÁK, Michal REŠKA, Petr VLČEK a Jan KONEČNÝ. Efficiency and effectiveness of two different topical negative pressure devices. In 25th Conference of the European Wound Management Association. 2015.
  2. KONEČNÝ, Jan, Michal REŠKA, Jan ČIERNIK, Jan ŽÁK a Lenka VEVERKOVÁ. NPWT in Treatment of Abdominal Wall Defect Following “Damage control sugery”. In 16th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 2015. ISSN 1863-9933.
  3. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER a Jan ŽÁK. Resekce bránice u metastáz sarkomového původu, Sborník abstrakt. Bratislava: XV. Dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc 2015, s. 16. 2015.

  2014

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Libor PÁČ, J. KALAČ, I. PROCHÁZKOVÁ, Jan ŽÁK a Petr VLČEK. Deset let endovenózní ablace varixů, úspěchy, neúspěchy, budoucnost. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 2, s. 57-62. ISSN 0035-9351.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Michal REŠKA, Jan ŽÁK a Ivan ČAPOV. Does negative pressure wound therapy reduce wound infection? In Third International Vivano Conference held from 19th – 21st March 2014 in Nuremberg, Germany. 2014. ISSN 2334-1858.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan ŽÁK, Katerina KREJSOVA, Michal RESKA, Jan KONEČNÝ a Petr VLČEK. NPWT Decreases Infection in Wound: Yes or No? In 24th Conference of the European Wound Management Association. 2014.
  4. VEVERKOVÁ, Lenka, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŽÁK, Michal REŠKA, Jan KONEČNÝ, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Outcome of negative pressure wound therapy with different devices. Wound Medicine. ELSEVIER, 2014, roč. 6, September 01, s. 15-17. ISSN 2213-9095. doi:10.1016/j.wndm.2014.07.001.
  5. VEVERKOVÁ, Lenka, Kateřina KREJSOVÁ, Jan ŽÁK, Michal REŠKA, Jan KONEČNÝ a Petr VLČEK. Treatment of Serious Surgical Diagnoses - Financial Review. In 24th Conference of the European Wound Management Association. 2014.

  2013

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan ŽÁK a Petr VLČEK. NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (NPWT) BEYOND STANDARD THERAPY OUR „HARD“ EXPERIENCE,. 2013.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan ŽÁK, Michal REŠKA a Petr VLČEK. "Open abdomen" stálý problém i 21. století. 2013. ISSN 1802-6400.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan ŽÁK a Petr VLČEK. TREATMENT OF ABDOMINAL WALL DEFECTS:A CHALLENGE FOR SURGEON. In 23rd Conference of the European Wound Management Association, EWMA Journal Vol 13, No1, Supplement. 2013.

  2012

  1. KIANIČKA, Bohuslav, Ivo NOVOTNÝ, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Petr PISKAČ, Jan ŽÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří ŠPÁC a Ivan ŘIHÁČEK. Endoskopická retrográdní cholangiografie pomocí jednobalónkového enteroskopu u pacientů s Roux-Y hepatikojejunoanastomózou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 5, s. 347-353. ISSN 0042-773X.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan ŽÁK, Petr VLČEK a Zdeněk WILHELM. Treatment of large infected chest wounds. 2012. ISSN 1609-2759.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Adam PEŠTÁL, Jan KALAČ, Zdeněk WILHELM a Jan DOLEŽEL. TREATMENT OF LARGE INFECTED CHEST WOUNDS. In 4th Congres of the World Union of Wound Healing Societies, September 2-6,2012 PACIFICO YOKOHAMA, Yokohama Japan. 2012.
  4. KIANIČKA, Bohuslav, Jan ŽÁK a Martin BAREŠ. Využití perkutánní endoskopické gastrostomie – přehled indikací, popis techniky a současné trendy v neurologii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012, roč. 75, č. 2, s. 165-169. ISSN 1210-7859.

  2011

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV a Jan ŽÁK. Analysis of the various procedures used in great saphenous vein surgery and benefit of Daflon 500 mg®* to postoperative symptoms. In XII Simpósio Internacional de Angiologia e Cirurgia Vascular, Porto 21 e 22 de Outubro 2011. 2011.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV a Jan ŽÁK. Analysis of the various procedures used in great saphenous vein surgery and benefit of Daflon 500 mg®* to postoperative symptoms. 2011.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Zdeněk CHOVANEC, Miroslav VOTAVA, Zdeněk WILHELM, Jan ŽÁK, Petr VLČEK a Václav JEDLIČKA. Collection of samples from wounds for microbiological testing in surgery: a comparison of the methods id swabbing and imprinting. In EWMA 2011, 25-27 May Brussel, Belgium, www.ewma.org/EWMA2011. 2011. ISSN 1609-2759.
  4. KIANIČKA, Bohuslav, Petr DÍTĚ, Petr PISKAČ, Jiří KORBIČKA, Petr VLČEK a Jan ŽÁK. Endoscopic approach in diagnosis and treatment of biliary complications after laparoscopic cholecystectomy. Hepato-Gastroenterology. 2011, roč. 58, č. 106, s. 275-280. ISSN 0172-6390.
  5. ŽÁK, Jan, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Fistulace střevní - možnosti terapeutického využití systému V.A.C. 2011.
  6. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Jan ŽÁK. Krach může mít tři příčiny – ženy, sázky a rady odborníků, aneb tajemství úspěchu je účelná vytrvalost. In XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, Brno. 2011.
  7. VEVERKOVÁ, Lenka, Zdeněk CHOVANEC, Renata TEJKALOVÁ, Jan ŽÁK, Václav JEDLIČKA, Martin KÁBELA a Jiří KORBIČKA. Léčba komplikovaných ran. 2011. ISSN 1802-6400.
  8. URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan ŽÁK. Management nutriční péče u open abdomen. In V. kongres ČSIM. 2011.
  9. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KONEČNÝ, Jan ŽÁK a Michal REŠKA. Rare Indications of Negative Pressure Wound Therapy. In 1st Vivano NPWT Congress Vienna 2011. 2011.
  10. WECHSLER, Jan, Jan ŽÁK a Roman HASARA. Stavy po operacích trávícího traktu. 2011.
  11. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan ŽÁK, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. Strategie chirurgické léčby adenokarcinomu oblasti kardie na I. chirurgické klinice LF MU a FN USA v Brně. In Sborník přednášek XVIII. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, České Budějovice, Nemocnice České Budějovice, 2011. 2011.

  2010

  1. URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan ŽÁK. Abdominální katastrofa-komplexní terapeutická výzva. In XXVI. mezinárodní kongres SKVIMP. 2010. ISBN 978-80-7177-022-0.
  2. PASEKA, Tomáš, Václav JEDLIČKA a Jan ŽÁK. Biliární ileus – diagnostická i terapeutická výzva. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 149/2010, s. 340-343. ISSN 0008-7335.
  3. ŽÁK, Jan, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Fistulace střevní - možnosti terapeutického využití systému V.A.C. Hojení ran. 2010, roč. 4.ročník, s. 57-58. ISSN 1802-6400.
  4. CAGAŠ, Jan, Petr DIVIŠ a Jan ŽÁK. Chirugie nádorů slinivky břišní. In XIII. setkání Klubu mladých onkologů, hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou. 2010.
  5. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Jan KONEČNÝ a Jan ŽÁK. Chirurgická léčba žilní nedostatečnosti. 2010.
  6. JEŘÁBEK, Jiří, Jan ŽÁK, Štěpán CHALUPNÍK a Jan CAGAŠ. Laparoskopická tubulizace žaludku u morbidně obézních pacientů. In XI.Slovensko-Česko-Poľské Sympózium endoskopickej chirurgie, Žilina, 8.-10.12.2010. 2010.
  7. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan ŽÁK, Jan KALAČ, Jan KONEČNÝ, Petr VLČEK, Václav JEDLIČKA a Ivana PROCHÁZKOVÁ. ŽILNÍ ONEMOCNĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN. Cor Vasa 2010;52(10). Brno: Česká kardiologická společnost, 2010. s. 678. ISSN 0010-8650.

  2009

  1. PASEKA, Tomáš, Václav JEDLIČKA a Jan ŽÁK. Bilirání ileus - diagnostická a terapeutická výzva. In III. Mezinárodní kongres robotické a miniinvazivní chirurgie. 2009.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Petr VLČEK, Václav JEDLIČKA a Jan ŽÁK. Defekty u diabetických pacientů komplexně. Praha: Zdravotnické Noviny, Ambit Media, a.s.Praha, 2009. 2 s. 58, č. 38, listopad 2009.
  3. DIVIŠ, Petr, Ivan ČAPOV a Jan ŽÁK. Laparoskopie jako součást komplexního řešení jaterních metastáz. 2009.
  4. JEDLIČKA, Václav, Petr VLČEK, lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Martin VESELÝ, Jan ŽÁK a Ivan ČAPOV. Otevřené pleurální okénko v léčbě pokročilého empyému hrudníku: zkušenosti s léčbou dvaceti rizikových pacientů. Praha: Česká lékařská společnost. J.E.Purkyně, 2009. Rozhledy v chirurgii, roč 88 č.5 strana 229-33.
  5. DIVIŠ, Petr, Ivan ČAPOV, Jan ŽÁK, Jana KATOLICKÁ a Kristýna DIVIŠOVÁ. Systematická péče o pacienta s disseminovaným kolorektálním karcinomem. In 4. mezinárodní kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu,Plzeň ,10.-12.6.2009, sborník. 2009.
  6. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DIVIŠ, Adam PEŠTÁL a Jan ŽÁK. V.A.C. Therapy in general surgery – case reports. In V.A.C. Sympozium Loipersdorf. 2009.
  7. ŽÁK, Jan. Výživa pacientů s akutní pankreatitidou. Semily, 2009. ISSN 1802-6400.

  2008

  1. DIVIŠ, Petr. GIST. In ČAPOV, Ivan a Jan ŽÁK. Spolek lékařů českých. 2008.
  2. ŽÁK, Jan a Václav JEDLIČKA. Harmonický skalpel a jeho využití v miniinvazivní chirurgii. 2008. ISBN 978-80-86256-63-4.
  3. ŽÁK, Jan. Harmonický skalpel jeho využití v miniinvazivní a robotické chirurgii. 2008. vyd. 2008. ISBN 978-80-86256-63-4.
  4. URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ, Jan ŽÁK, Jan ROTTENBERG, Petr VLČEK a Jan DOLEŽEL. Klinická výživa v současné praxi. první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7013-473-3.
  5. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA a Jan ŽÁK. Kýly. In Pavel Pafko et al.: Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 133-136. ISBN 978-80-7262-402-7.
  6. PASEKA, Tomáš, Jan ŽÁK a Michal KAŠPAR. Možnosti miniinvazivní chirurgie v léčbě karcinomu prsu. In Konference mladých lékařů. 2008.
  7. PASEKA, Tomáš, Jan ŽÁK a Michal KAŠPAR. Možnosti miniinvazivních technik v chirurgické léčbě karcinomu prsu, naše první zkušenosti. In VIII. Dny mladých chirurgů, Čárského dny. 2008.
  8. DIVIŠ, Petr. Možnosti řešení jaterních metastáz. In ŽÁK, Jan. Nejnovější postupy v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu, Brno. 2008.
  9. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Jan ŽÁK, Antonín RANDULA a Renata TEJKALOVÁ. Our experience with an antiseptic solutions in the treatment in serve infected wound. In EWMA Journal, Volume 8 No 2 May 2008. denmark,, 2008. s. 277-576. ISSN 1609-2759.
  10. ŽÁK, Jan. Trendy v miniinvazivní operativě ve FN USA. 2008. vyd. 2008.

  2007

  1. DIVIŠ, Petr. Hemoperitoneum u pacientky po punkční biopsii jater.kazuistika. In ŽÁK, Jan, Jan WECHSLER a Michal REŠKA. III.mezinárodní kongres chirurgie jater,žlučových cest a pancreatu. 2007.
  2. URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan ŽÁK. Je operačně provedená gastrostomie již zcela obsolentní? In XXIII: Kongres SKVIMP. první. Hradec Králové: Nucleus HK, 2007. s. 62-63. ISBN 978-80-87009-17-8.
  3. DIVIŠ, Petr. Limity jaterních resekcí v chirurgii. In ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER a Jan ŽÁK. 61.chirurgický ďeň kostlivého. 2007.
  4. VEVERKOVÁ, Lenka, David PRCHAL, Jan ŽÁK, Jiří KORBIČKA, Jan ČIERNIK a Renata TEJKALOVÁ. MRSA infection - economic problem. 2007. vyd. Portorož: Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, 2007. s. 101-103. ISBN 978-961-91446-9-5.
  5. VOKURKA, Jiří, Jan ŽÁK, Martin KÁBELA, Martin VESELÝ a Jan ČIERNIK. Naše zkušenosti s léčením akutní mesenteriální ischemie. Praktický Lékař. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 87/1, č. 1, s. 43-45. ISSN 0032-6739.
  6. URBÁNEK, Libor, Jan ŽÁK, Jan WECHSLER a Petr DIVIŠ. Nutriční péče u pacienta po operaci na horní části GIT. In Spolek lékařů českých Brno. 2007.

  2006

  1. DIVIŠ, Petr. Gastrointestinal stromal tumours-clinical experience. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2006, roč. 79/2006, č. 2, s. 99-103. ISSN 1211-3395.
  2. DIVIŠ, Petr, Jan ŽÁK a Jan WECHSLER. Komplikace po operacích slinivky břišní. In Konference mladých onkologů, Medlov , 16.-18.6.2006, Sborník přednášek. 2006.

  2005

  1. SUK, Pavel, Lukáš DADÁK, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Pavel ŠTĚTKA, Dagmar ZVONÍČKOVÁ a Helena VALOUCHOVÁ. Vliv velké břišní chirurgie na intraabdominální tlak a na perfúzi splanchnických orgánů. Anesteziologie & Intenzivní medicína. Praha, 2005, roč. 16, č. 3. ISSN 0862-4968.

  2004

  1. DOLEŽEL, Jan, Jan ŽÁK, Zdeněk KARPÍŠEK a Jan WECHSLER. Intraabdominal pressure after rectal resections. Bratislava Medical Journal. 2004, roč. 105/2004, 10-11, 3 s. ISSN 0006-9248.
  2. ŠRÁMEK, Vladimír, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Pavel SUK, Dagmar ZVONÍČKOVÁ a Helena VALOUCHOVÁ. Intra-abdominal pressure (IAP) and hypoperfusion of splanchnic organs after major abdominal surgery. Critical Care. London: BioMed Central Ltd, 2004, roč. 8, č. 4, s. S86-87, 2 s. ISSN 1364-8535.
  3. ŽÁK, Jan, Jan DOLEŽEL, Jan WECHSLER a Zdeněk KARPÍŠEK. Možnosti významného ovlivnění nitrobřišního tlaku po operacích aborálního gastrointestinálního traktu pomocí enterální výživy aplikované trojluminální sondou. Brno, Lékařská fakulta MU: Brno, Lékařská fakulta MU, 2004. 26 s. Závěrečná zpráva ND 7134-3.
  4. MAŠEK, Michal, Jan ŽÁK, Štěpán CHALUPNÍK a Vladimír ŠRÁMEK. Nejčastější chyby v měření nitrobřišního tlaku. Úrazová chirurgie. Praha, 2004, roč. 2003, č. 1, s. 18-21. ISSN 1211-7080.
  5. SUK, Pavel, Lukáš DADÁK, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Dagmar ZVONÍČKOVÁ, Helena VALOUCHOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel ŠTĚTKA. The impact of major abdominal surgery on intraabdominal pressure and perfusion of splanchnic organs. In 2nd Central European Congress Intensive Care Medicine. Invited lectures and free papers. I. Lubljana: www.cecicm.org, 2004. s. 133. ISBN 961-6373-17X.
  6. SUK, Pavel, Lukáš DADÁK, Michal MAŠEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan ŽÁK, Pavel ŠTĚTKA, Dagmar ZVONÍČKOVÁ a Helena VALOUCHOVÁ. Vliv velké břišní chirurgie na intraabdominální tlak a na perfúzi splanchnických orgánů. In XI. kongres ČSARIM, Liberec, 30. září-2.října 20042004 Sborník abstrakt. Liberec: ČSARIM, 2004. s. 114.

  2000

  1. ŽÁK, Jan, Michal MAŠEK a Pavel MACH. Akutní nekrotizující pankreatitida - trvalý problém chirurga. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 664-665. ISSN 0006-9248.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Jan ŽÁK, Pavel MACH a Michal MAŠEK. Hojení chronických ran vyžaduje individuální přístup. Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy. Praha, 2000, XLIX, č. 4, s. 10-11. ISSN 1214-7664.
  3. PAVLÍK, Martin, Tomáš BARTOŠÍK, Radovan HŘIB, Pavel NOHEL a Jan ŽÁK. Laryngeální maska v celkové anestezii. Anest. neodkl. péče. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2000, roč. 11, č. 6, s. 255-258. ISSN 0862-4968.
  4. WECHSLER, Jan, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan ŽÁK. Neurogenní blastom z retroperitonea v dutině břišní. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 660-661. ISSN 0006-9248.
  5. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Jan ŽÁK a Pavel MACH. Terapeutické možnosti při chronické venózní nedostatečnosti. Praha: Lékařské Listy, 2000.

  1999

  1. VOKURKA, Jiří. Laparoskopicky asistovaná endoskopická polypektomie. Rozhledy v chirurgii. Praha, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 3-5. ISSN 0035-9351.
  2. WECHSLER, Jan, Ivan ČAPOV, Jiří VOKURKA a Jan ŽÁK. Problémy po operacích zhoubných nádorů slinivky břišní. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o., 1999, roč. 3, č. 3, s. 5-7.
  3. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Jiří VOKURKA, Pavel MACH, Václav JEDLIČKA a Jan ŽÁK. Život ohrožující krvácení v krajině hrudníku. Bratisl Lek Listy. 1999, roč. 99, č. 12, s. 668-669. ISSN 0006-9248.

  1998

  1. ŽÁK, Jan, Adam PEŠTÁL a Václav JEDLIČKA. Léčba iatrogenních poranění žlučových cest při laparoskopické cholecystektomii. Bratisl Lek Listy. 1998, roč. 99, č. 12, s. 691-692. ISSN 0006-9248.
  2. JEDLIČKA, Václav, Jan ŽÁK a Petr VLČEK. Několik poznámek k VATS anatomickým plicním resekcím. Studia pneumologica et phtiseologica. 1998, roč. 58, č. 2, s. 155-157. ISSN 1213-810X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 06:43