Vyberte pracoviště

Odkud je dokument
Více pracovišť

Čeho se týká

Dokumenty jsou označeny těmito štítky:
Více štítků
Vyhledat i
Více voleb
Můžete upřesnit, co hledáte

Výsledky 1 – 25 z 234 | Použít obecné Vyhledávání

KRITERIA_Mgr_2021_2022_pro_senat_schvaleno.pdf

 (FI MU)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Archiv → KRITERIA_Mgr_2021_2022_pro_senat_schvaleno.doc
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/9348647/KRITERIA_Mgr_2021_2022_pro_senat_schvaleno.doc (info) KRITERIA_Mgr_2021_2022_pro_senat_schvaleno.doc KRITERIA_Mgr_2021_2022_pro_senat_schvaleno.txt KRITERIA_Mgr_2021_2022_pro_senat_schvaleno.pdf

Pravidla řízení ke jmenování profesorem na FI - revize 2017

 (FI MU; Vědecká rada)
Dokument: Fakulta informatiky → Vědecká rada → Pravidla habilitačního a jmenovacího řízení na FI MU → Pravidla řízení ke jmenování profesorem na FI - revize 2017
https://is.muni.cz/do/fi/vedecka_rada/37877535/FI_Pravidla_jmenovaciho_rizeni_revize2017.doc (info) FI_Pravidla_jmenovaciho_rizeni_revize2017.doc FI_Pravidla_jmenovaciho_rizeni_revize2017.txt FI_Pravidla_jmenovaciho_rizeni_revize2017.pdf

Pravidla habilitačního řízení na FI - revize 2017

 (FI MU; Vědecká rada)
Dokument: Fakulta informatiky → Vědecká rada → Pravidla habilitačního a jmenovacího řízení na FI MU → Pravidla habilitačního řízení na FI - revize 2017
https://is.muni.cz/do/fi/vedecka_rada/37877535/FI_Pravidla_habilitacniho_rizeni_revize2017.doc (info) FI_Pravidla_habilitacniho_rizeni_revize2017.doc FI_Pravidla_habilitacniho_rizeni_revize2017.txt FI_Pravidla_habilitacniho_rizeni_revize2017.pdf

Zápis z jednání VR FI MU dne 1. 12. 2023

 (FI MU; Vědecká rada, Zápis; 1. 12. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Vědecká rada → Zasedání Vědecké rady FI MU 1.12.2023 → Zápis ze zasedání Vědecké rady FI MU 1. 12. 2023 → Zápis z jednání VR FI MU dne 1. 12. 2023
https://is.muni.cz/do/fi/vedecka_rada/zasedani_vedecke_rady_fi_mu_1_12_2023/zapis_ze_zasedani_vedecke_rady_fi_mu_1_12_2023/VR_1.12.2023.pdf (info) VR_1.12.2023.pdf VR_1.12.2023.txt

Jednání volební a mandátové komise_2023-11-06

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 6. 11. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Jednání volební a mandátové komise_2023-11-06
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3502587.pdf (info) MUSS3502587.pdf MUSS3502587.pdfa.pdf MUSS3502587.txt

Zápis AS FI_2023-10-06

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 6. 10. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-10-06
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3450949.pdf (info) MUSS3450949.pdf MUSS3450949.txt

Zápis AS FI_2023-10-06 - Protokol_kandidat-do-RVS_2023-10-06

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 6. 10. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-10-06 - Protokol_kandidat-do-RVS_2023-10-06
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/vysledky_voleb-kandidat-do-RVS_2023-10-06.pdf (info) vysledky_voleb-kandidat-do-RVS_2023-10-06.pdf vysledky_voleb-kandidat-do-RVS_2023-10-06.txt

Zápis AS FI_2023-10-06 - Protokol_prodekani_FI_2023-10-06.pdf

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 6. 10. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-10-06 - Protokol_prodekani_FI_2023-10-06.pdf
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/vysledky_voleb-prodekani_FI_2023-10-06.pdf (info) vysledky_voleb-prodekani_FI_2023-10-06.pdf vysledky_voleb-prodekani_FI_2023-10-06.txt

Zápis AS FI_2023-10-06 - Protokol_VR_FI_2023-10-06.pdf

 (FI MU; Akademický senát, Vědecká rada, Zápis; 6. 10. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-10-06 - Protokol_VR_FI_2023-10-06.pdf
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/vysledky_voleb-VR_FI_2023-10-06.pdf (info) vysledky_voleb-VR_FI_2023-10-06.pdf vysledky_voleb-VR_FI_2023-10-06.txt

Organizational_Regulations_of__the_FI_2023_09_01.pdf

 (FI MU; Anglicky, Organizační řád; 1. 9. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Organizační řád → Organizační řád Fakulty informatiky [účinný od 1.9.2023] → Organizational_Regulations_of__the_FI_2023_09_01.docx
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/organizacni_rad/143736651/Organizational_Regulations_of__the_FI_2023_09_01.docx (info) Organizational_Regulations_of__the_FI_2023_09_01.docx Organizational_Regulations_of__the_FI_2023_09_01.txt Organizational_Regulations_of__the_FI_2023_09_01.pdf

Organizacni_rad_2023_09_01.pdf

 (FI MU; Organizační řád; 1. 9. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Organizační řád → Organizační řád Fakulty informatiky [účinný od 1.9.2023] → Organizacni_rad_2023_09_01.docx
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/organizacni_rad/143736651/Organizacni_rad_2023_09_01.docx (info) Organizacni_rad_2023_09_01.docx Organizacni_rad_2023_09_01.txt Organizacni_rad_2023_09_01.pdf

Organizační řád Fakulty informatiky [účinný od 1.9.2023]

 (FI MU; Organizační řád; 1. 9. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Organizační řád → Organizační řád Fakulty informatiky [účinný od 1.9.2023]
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/organizacni_rad/Organizacni_rad_2023_09_01.pdf (info) Organizacni_rad_2023_09_01.pdf Organizacni_rad_2023_09_01.txt Organizacni_rad_2023_09_01.pdfa.pdf

Zápis AS FI_2023-07-15_30 - Protokol_hlasovani_zprava_o_cinnosti

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 15. 7. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-07-15_30 - Protokol_hlasovani_zprava_o_cinnosti
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/Protokol_o_vysledku_voleb_zprava_o_cinnosti_2023-07-15_30.pdf (info) Protokol_o_vysledku_voleb_zprava_o_cinnosti_2023-07-15_30.pdf Protokol_o_vysledku_voleb_zprava_o_cinnosti_2023-07-15_30.txt

Zápis AS FI_2023-07-15_30 - Protokol_hlasovani_slozeni_volebni_komise

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 15. 7. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-07-15_30 - Protokol_hlasovani_slozeni_volebni_komise
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/Protokol_o_vysledku_voleb_slozeni_volebni_komise_2023-07-15_30.pdf (info) Protokol_o_vysledku_voleb_slozeni_volebni_komise_2023-07-15_30.pdf Protokol_o_vysledku_voleb_slozeni_volebni_komise_2023-07-15_30.txt

Zápis AS FI_2023-07-15_30

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 15. 7. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-07-15_30
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3370730.pdf (info) MUSS3370730.pdf MUSS3370730.txt

Zápis AS FI_2023-06-30

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 30. 6. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-06-30
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3311726.pdf (info) MUSS3311726.pdf MUSS3311726.pdfa.pdf MUSS3311726.txt

Zápis ze zasedání Vědecké rady FI MU dne 19. 5. 2023

 (FI MU; Vědecká rada, Zápis; 19. 5. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Vědecká rada → Zasedání Vědecké rady FI MU dne 19. 5. 2023 → Zápis ze zasedání Vědecké rady FI MU dne 19. 5. 2023
https://is.muni.cz/do/fi/vedecka_rada/zasedani_vedecke_rady_fi_mu_dne_19_5_2023/VR_zapis19._kvetna_2023_el._podpis.pdf (info) VR_zapis19._kvetna_2023_el._podpis.pdf VR_zapis19._kvetna_2023_el._podpis.txt

Zápis AS FI_2023-05-15

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 15. 5. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-05-15
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3206514.pdf (info) MUSS3206514.pdf MUSS3206514.pdfa.pdf MUSS3206514.txt

Zápis AS FI_2023-04-20

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 20. 4. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-04-20
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3129210.pdf (info) MUSS3129210.pdf MUSS3129210.txt

Zápis AS FI_2023-04-06

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 6. 4. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-04-06
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3120771.pdf (info) MUSS3120771.pdf MUSS3120771.txt

Zápis AS FI_2023-03-30

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 30. 3. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-03-30
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3112619.pdf (info) MUSS3112619.pdf MUSS3112619.txt

Zápis AS FI_2023-03-23

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 23. 3. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-03-23
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3102424.pdf (info) MUSS3102424.pdf MUSS3102424.txt

Zápis AS FI_2023-03-10

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 10. 3. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-03-10
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3087897.pdf (info) MUSS3087897.pdf MUSS3087897.txt

Zápis AS FI_2023-02-13

 (FI MU; Akademický senát, Zápis; 13. 2. 2023)
Dokument: Fakulta informatiky → Akademický senát → Jednání 2023 → Zápis AS FI_2023-02-13
https://is.muni.cz/do/fi/as/jednani_2023/MUSS3014161.pdf (info) MUSS3014161.pdf MUSS3014161.txt

Opatreni_dekana_13_2023_stipendijni_programy.pdf

 (FI MU; Opatření děkana; 2023/13)
Dokument: Fakulta informatiky → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana č. 13/2023 Stipendijní programy → Opatreni_dekana_13_2023_stipendijni_programy.docx
https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/144562927/Opatreni_dekana_13_2023_stipendijni_programy.docx (info) Opatreni_dekana_13_2023_stipendijni_programy.docx Opatreni_dekana_13_2023_stipendijni_programy.pdf Opatreni_dekana_13_2023_stipendijni_programy.txt