BSNE061p Ošetřovatelství v neurologii - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Horák (přednášející)
MUDr. Jan Kočica (přednášející)
MUDr. Jan Kolčava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Peter Krkoška (přednášející)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martina Petrášová (přednášející)
MUDr. Aneta Rajdová (přednášející)
MUDr. Michal Ryzí, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (přednášející)
Jana Aberlová (pomocník)
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (pomocník)
Dana Chalupová, DiS. (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jaromíra Saláková
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (30,00 %), Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika dětské neurologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (30,00 %)
Rozvrh
Čt 16. 2. 10:30–13:00 I.NK N06094, Čt 23. 2. 10:30–13:00 I.NK N06094, Čt 2. 3. 10:30–13:00 I.NK N06094, Čt 9. 3. 10:30–13:00 N12190, Čt 16. 3. 10:30–13:00 N12190, Čt 23. 3. 10:30–13:00 KDIN N01001, Čt 30. 3. 10:30–13:00 N12190, Čt 6. 4. 10:30–13:00 FDN N01051, Čt 13. 4. 10:30–13:00 N12190, Čt 20. 4. 10:30–13:00 FDN N01051
Předpoklady
BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - cvičen || BSKP021x Klinická propedeutika - praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavními cíly předmětu jsou: Seznámit se s náplní oboru neurologie; získat přehled o nejčastějších vyšetřovacích metodách v oboru, jejich rizicích a náročnosti pro pacienta; seznámit se s klinickým obrazem, průběhem, prognózou nejčastějších neurologických onemocnění a jejich specifickými rysy s ohledem na ošetřovatelskou péči
Osnova
 • Výuka je rozdělena do deseti 3hodinových bloků.
 • 1. Úvod. Definice neurologie jako medicínského oboru a jeho místo mezi ostatními obory. Mezioborová spolupráce. Organizace péče o neurologicky nemocné včetně akutních mozkových příhod. Ambulantní a nemocniční složka. Specializace v neurologii. Základy anatomie a funkce nervového systému, základní pojmy.
 • 2. Základy neurologické semiologie (symptomatologie). Poruchy hybného systému: parézy, dyskinézy, myoklonie, poruchy řeči. Poruchy senzitivního systému. Smyslové poruchy. Vegetativní poruchy. Klinické neurologické vyšetření.
 • 3. Základy neurologické topiky a syndromologie. Základní topické neurologické syndromy. Neurologický chorobopis.
 • 4. Základní principy vývoje nervového systému. Specifika postižení nerového systému v dětském věku.
 • 5. Základní vyšetřovací metody v neurologii I. Radiodiagnostické metody: RTG, CT, MR, angiografie. Lumbální punkce, vyšetření likvoru. Biochemické vyšetření.
 • 6. Elektrodiagnostické metody: EEG, EMG, evokované potenciály. Základy neurorehabilitace.
 • 7. Základy etiopatogeneze neurologických onemocnění. Cévní onemocnění mozku.
 • 8. Záchvatová onemocnění (epilepsie), nádory NS, bolesti hlavy.
 • 9. Nervosvalová, vertebrogenní a demyelinizační onemocnění.
 • 10. Neurotraumatologie, neuroinfekce, degenerativní a metabolická postižení nervového systému. Závěr.
Literatura
 • Tyrlíková I. a kol. Neurologie pro sestry. IDVPZ 1999, Brno (dosud nebylo vydáno).
 • Písemné syllaby k jednotlivým stážím (obdrží od vyučujícího).
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Studium probíhá formou přednášek a diskusí; zakončeno závěrečnou ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/BSNE061p