BSKP021c Klinická propedeutika - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 13:30–16:00 A11/234
Předpoklady
BLZA011p Základy anatomie-před. || ( BSAN011p Anatomie - přednáška && BSLT011 Lék. terminol. a latina - cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou student rozumět a umět využívat základní diagnostické, léčebné a preventivní metod používaných v interních a chirurgických oborech – anamnestické postupy, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, zobrazovací metody, základní invazivní postupy, jejich instrumetárium a péče o nemocného v období výkonu, základní chirurgické nástroje a postupy, naléhavé situace, základy výživy nemocných a základy psychologického přístupu k nemocným.
Osnova
 • Klinická propedeutika - cvičení
 • Rodinná anamnéza, pracovní a sociální anamnéza, osobní anamnéza
 • Anamnéza nynějšího onemocnění, fyziologické funkce
 • Vyšetření celkové, pohled, poslech, poklep, pohmat
 • Vyšetření hlavy - hlavové nervy, oči, dutina ústní
 • Vyšetření krku - palpace karotid, jugulární žíly, vyšetření štítnice, uzlin.
 • Vyšetření hrudníku - tvar hrudníku, poklep plic, hranice plic, poslech plic, poslech srdečních ozev
 • Vyšetření břicha - dechová vlna, niveau, palpace střeva, jater, vyšetření sleziny
 • Vyšetření ledvin - palpace, tapottement, pohmat močového měchýře, vyšetření genitálu
 • Vyšetření pohybového ústrojí - palpace pateře, poklep pateře, pohmat paravertebrálních svalů, vyštření hybnosti pateře
 • Vyšetření končetin - vyšetření pohledem, pohmat periferních tepen, vyšetření při podezření na hlubokou trombosu, zjišťování trofických změn, vyšetření kloubů pohledem, vyšeření hybnosti kloubů
 • Samostatné vyšetření nemocného - odběr anamnézy za asistence učitele
 • Samostatné vyšetření nemocného - odběr anamnézy a předání učiteli
 • Samostatné vyšetření nemocného - fyzikální vyšetření za asistence učitele
 • Samostatné vyšetření nemocného - fyzikální vyšetření, předání učiteli.
Literatura
 • Propedeutika vnitřního lékařství. Edited by Ladislav Chrobák, Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3. info
 • Chirurgická propedeutika :učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Vladimír Balaš - Jarmila Drábková - Miloslav Duda - Milan Med. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5. info
 • Interní propedeutika. Edited by Pavel Klener. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1992. 266 s. ISBN 80-7066-542-4. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
praktická a ústní zkouška
Informace učitele
Pomůcky
Pro cvičení je vhodný bílý plášť a fonendoskop
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2017/BSKP021c