BVGE061 Genetika

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Grulichová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Hruška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Kučera, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Peter Lenárt, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 9:00–11:30 C15/333, Po 8. 3. 9:00–11:30 C15/333, Po 15. 3. 9:00–11:30 C15/333, Po 22. 3. 9:00–11:30 C15/333, Po 29. 3. 9:00–11:30 C15/333
Předpoklady
BKBI011 Biologie && BVPF0422p Patol. fyziologie II-předn. && BVVP0533p Výž.v ochr. a p.veř. zdr.III-p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmětem oboru je teoretická příprava studentů pro nastupující trend konstruovat individuální dietní programy pro různé pacienty podle jejich individuální genetické determinace. Studenti budou seznámeni s těmi základními pojmy v oboru klinické genetiky, jež mají vztah k determinantám výživy, spolu s nejčastějšími chorobami, jejichž terapie vyžaduje individualizované nutriční postupy.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu budou studenti schopni:
1) jednoduše vysvětlit základní principy mendelovské a non-mendelovské dědičnosti
2) diskutovat základní monogenní choroby ovlivnitelné výživou
3) diskutovat základní multigenní choroby ovlivnitelné výživou
4) diskutovat koncept personalizované medicíny ve světle genetické výbavy jedince
5) vysvětlit základní vztahy mezi genovou expresí a výživou, uvést příklady
6) vysvětlit základní východisko nutrigenetiky a nutrigenomiky
Osnova
  • Lidský genom a jeho struktura, reakce na vlivy prostředí. Mitochondriální a nukleární dědičnost. Genová a negenová determinace biologických znaků z nutričního hlediska Typy mutací (exonové, intronové a promotorové mutace, bodové mutace a jejich efekty, inzerčně deleční mutace, mutace typu frameshift) Monogenní a polygenní choroby. Vztah multigenních chorob a prostředí s ohledem na kvalitativní a kvantitativní aspekty výživy jedince Civilizační nemoci jako zvláštní případ multigenních chorob. Genetika obezity, stratifikace pacientů dle event. genetického rizika Význam DNA diagnostiky pro praxi nutričního terapeuta Nutriční poradenství z pohledu genetiky Nutrigenomika
Literatura
  • Nutrition and genomics : issues of ethics, law, regulation, and communication. Edited by David Castle - Nola M. Ries. Boston: Elsevier/Academic Press, 2009. xvi, 293. ISBN 9780123741257. info
  • LUCOCK, Mark. Molecular nutrition and genomics : nutrition and the ascent of humankind. 1st ed. Hoboken: Wiley-Liss, 2007. xii, 140. ISBN 9780470081594. info
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
  • HATINA, Jiří a Brian D. SYKES. Lékařská genetika : problémy a přístupy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 8020007008. info
Výukové metody
přednáška, samostatná práce
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.