BKBI011 Biologie

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Francová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Straková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Znalost středoškolské biologie (je možné dostudovat například z Přehledu středoškolské biologie Biologického ústavu LF MU: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- seznámení se s chemickým složením, strukturou a vlastnostmi hlavních buněčných komponent
- pochopení základních dějů v buňce; a pochopení principů patologie těchto dějů při nádorových a genetických onemocněních
- pochopení základních principů dědičnosti
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat složení, strukturu a funkce prokaryotických i eukaryotických buněk
- vysvětlit principy mezibuněčné komunikace a diferenciace buněk
- vysvětlit princpy regulace a účel buněčného dělení (mitóza a meióza)
- vysvětlit základní principy dědičnosti a podstatu lidských genetických onemocnění, popsat základní metody genové diagnostiky
- vysvětlit principy nádorové transformace
- aplikace na nutriční terapii
Osnova
 • Týden 1: Úvod. Základní vlastnosti živých systémů. Proteiny a jejich funkce
 • Týden 2: Bakterie a viry. Lidský mikrobiom
 • Týden 3: Architektura a funkce eukaryotické buňky, biomembrány
 • Týden 4: Nukleové kyseliny. Stavba a struktura chromozomů. Replikace DNA
 • Týden 5: Od genu k proteinu – exprese genetické informace. Transkripce a translace
 • Týden 6: Buněčná signalizace. Buněčná diferenciace. Kmenové buňky
 • Týden 7: Cytoskeletální systém buňky a principy organizace buněk ve tkáních
 • Týden 8: Buněčný cyklus a mitóza, regulace buněčného dělení
 • Týden 9: Poškození a opravy DNA, buněčná smrt
 • Týden 10: Meióza a gametogeneze. Genetika I – karyotyp, chromozomální aberace
 • Týden 11: Genetika II – podstata dominance a recesivity, dědičnost mendelistická a nemendelistická
 • Týden 12: Metody studia genů. Genová diagnostika, genová terapie
 • Týden 13: Nádorová transformace buněk. Rakovina
 • Týden 14: nahrazovací přednáška
Literatura
  doporučená literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
Výukové metody
přednáška a diskuze
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným zkouškovým testem s 60 otázkami (30 otázek s možností více správných odpovědí, kde se za nesprávnou odpověď body odečítají + 30 otázek, kde student volí odpověď ano/ne). K úspěšnému složení zkoušky je potřeba získat minimálně 30 bodů ze 60. Více informací o zkoušce najdete na odkazu https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2017/BKBI011/op/Informace_a_pokyny_ke_zkousce.pdf
Zkouška vyžaduje znalosti témat diskutovaných v přednášce. U zkoušky je důležité porozumění jednotlivým tématům a souvislostem mezi nimi.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2019/BKBI011/index.qwarp
Veškeré užitečné informace najdete v interaktivní osnově předmětu (https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2019/BKBI011/index.qwarp). V případě neporozumění některému tématu z přednášek si dané téma nastudujte v doporučené literatuře v rozsahu odpovídajícímu sylabu přednášky, anebo přijďte téma diskutovat v konzultačních hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BKBI011