BKZF031c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0.5/0. 7,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && ( BKFY0222p Fyziologie II - přednáška || BOFY0222p Fyziologie II - před. ) && ( BKBI011 Biologie || BKLT011 Lék. latina || BKLT011 Lék. latina )&& BKHI021p Histologie - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student znát základní lékové formy a jejich aplikační způsoby. Bude znát základy farmakoterapie Parkinsonovy choroby, Menierovy choroby a myastenie gravis. Bude znát základní farmakologické informace týkající se analgetik, antiflogistik, antiuratik a léčiv používaných k terapii bronchiálních obstrukcí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student
- přehled lékových forem a aplikačních způsobů
- znát základy farmakoterapie Parkinsonovy a Menierovy choroby, myastenie gravis.
- znát základní farmakologické informace týkající se analgetik, antiflogistik, antiuratik, léčiv používaných k terapii bronchiálních obstrukcí.
Osnova
  • 1. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Informace o léčivech. Pravidla preskripce a používání léčivých přípravků.
  • 2. cvičení: Přehled terapie Parkinsonovy choroby, Menierovy choroby, myasthenie gravis, spastických stavů a dyskinezí.
  • 3. cvičení: Anodyna. Nesteroidní protizánětlivé látky.
  • 4. cvičení: Terapie revmatoidních stavů. Antiuratika. Léčba bronchiálních obstrukcí.
Literatura
    doporučená literatura
  • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
Výukové metody
V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace a interaktivních osnov uvedeni do témat uvedených v rozvrhu, s následnou diskusí. Součástí jsou rovněž videozáznamy.
Metody hodnocení
100% účast je povinná.
Informace učitele


Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí) denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.

Cvičení jsou povinná.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BKZF031c