BTZF031p Základy farmakologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0.5/0/0. 7,5. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 30. 10. 9:00–11:00 A19/326, Út 20. 11. 9:00–11:00 A19/326, Út 4. 12. 9:00–11:00 A19/326
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && BOFY0222p Fyziologie II - před. && BKLT011 Lék. latina && BKHI021p Histologie - před.
BKBC011p && BOFY0222p && BKLT011 && BKHI021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o léčivech používaných ve farmakoterapii vybraných nejvýznamnějších onemocnění. Důraz je kladen na to, aby mohl student nabyté znalosti o vybraných farmakologických skupinách léčiv používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii prakticky aplikovat. Výuka je zaměřená na aspekty, které se mohou promítnout do vzájemných žádoucích a nežádoucích interakcí léčiv.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- znát základní farmakologické principy a faktory ovlivňující účinky léčive.
- umět pracovat s odbornými zdroji informací o léčivech
- mít základní znalosti o léčivech s vlivem na autonomní nervovný systém a přehled o léčivech používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii.
Osnova
 • BTZF031p - Základy farmakologie - přednášky

  ORTOPTIKA

  Podzimní semestr 2018

 • 1. Obecné farmakologické pojmy. Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky.
 • 2. Faktory ovlivňující účinek léčiva. Nežádoucí účinky léčiv. Lékové interakce. Výzkum a vývoj nových léčiv, klinické hodnocení léčiv.
 • 3. Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.
Literatura
  neurčeno
 • Soubor kazuistik z farmakologie, Zendulka a kol., 2016 http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • SLÍVA, Jiří a Martin VOTAVA. Farmakologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 394 s. ISBN 9788073875008. info
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke, Illustrated by Jürgen Wirth. Vyd. 4., české. Praha: Grada, 2012. xiv, 366. ISBN 9788024739083. info
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
Výukové metody
Součástí přednášek je teoretická příprava, kdy jsou studenti seznámení s jednotlivými tématy uvedenými v rozvrhu formou prezentace učitele farmakologie. Přednášky jsou doplněné obrázky a schématy, které demonstrují farmakologické principy.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně. Student musí prokázat aktivní znalost farmakologie. Závěrečný test obsahuje 20 otázek hodnocených 20 body. U každé otázky je několik nabízených odpovědí, ze kterých student vybírá. Student volí jednu správnou odpověď z nabízených variant. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 12 bodů, tj. je nutné získat alespoň 60% z maximálního možného bodů. Kritériem hodnocení je získaný počet bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Za nesprávnou odpověď a za nezodpovězenou otázku studentovi žádný bod odečten nebude.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí), denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 5 4949 3070.


Literatura ke studiu: Výběr kapitol z učebnice MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů (2014) a podklady ke studiu poskytnuté ve výukových materiálech v IS.
Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.

Recommended literature for English-speaking students: selected chapters from the textbook: RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 8th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BTZF031p