BKHI021p Histologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Ivana Baltasová (přednášející)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (přednášející)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Mecová (přednášející)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (přednášející)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (přednášející)
Ing. Nicole Ludikovská (pomocník)
Garance
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BOFY0121p Fyziologie I - před.
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Histologie se zabývá studiem drobnohledné stavby rostlinných a živočišných organismů včetně těla člověka. Dělí se na cytologii (nauka o buňce); vlastní histologii (nauka o stavbě tkání); a mikroskopickou anatomii. Na konci tohoto kurzu bude student podle profesního zaměření (fyzioterapeut, optometrista)schopen: a)definovat základní pojmy oboru a aplikovat systém třídění poznatků v praxi; b) popsat a vysvětlit stavbu a funkci buňky s předsahem do molekulární úrovně; c) popsat a vysvětlit základní charakteristiky epitelové tkáně, základní stavební princip a funkci pojivových tkání, strukturní charakteristiku svalové tkáně včetně mechanismu svalové kontrakce a stavbu a funkci nervové tkáně; d) identifikovat základní typy tkání v histologických řezech (pouze fyzioterapeuti); e) popsat a analyzovat mikroskopickou stavbu orgánů lidského těla podle profesního zaměření (fyzioterapeut - svalová, kosterní a nervová soustava, optometrista - orgán zraku a centrální a periferní nervová soustava).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
a)definovat základní pojmy oboru a aplikovat systém třídění poznatků v praxi;
b) popsat a vysvětlit stavbu a funkci buňky s předsahem do molekulární úrovně;
c) popsat a vysvětlit základní charakteristiky epitelové tkáně, základní stavební princip a funkci pojivových tkání, strukturní charakteristiku svalové tkáně včetně mechanismu svalové kontrakce a stavbu a funkci nervové tkáně;
d) identifikovat základní typy tkání v histologických řezech (pouze fyzioterapeuti);
e) popsat a analyzovat mikroskopickou stavbu orgánů lidského těla podle profesního zaměření (fyzioterapeut - svalová, kosterní a nervová soustava, optometrista - orgán zraku a centrální a periferní nervová soustava, akcent na oftalkmologii).
Osnova
 • Úvod. Histologie, rozdělení oboru a jeho význam. Cytologie I. Obecná charakteristika živočišných buněk. Membránová jednotka. Buněčné jádro - struktura a funkce. Základní cytoplazma a cytoskelet.
 • Cytologie II. Buněčné organely. Buněčné inkluze. Povrch buňky a buněčná spojení.Buněčný cyklus. Diferenciace buněk.
 • Tkáně - definice a rozdělení. Tkáně pojivové - obecné stavební znaky, buňky, pojivová vlákna a základní hmota amorfní.
 • Vazivo: buňky a mezibuněčná hmota. Rozdělení, stavba, výskyt a funkce vaziva.
 • Chrupavka a tkáň kostní - rozdělení, stavba, výskyt a funkce.
 • Vývoj kostní tkáně. Regenerace kostní tkáně. Histofyziologie kostní tkáně.
 • Přehled mikroskopické stavby kostrových spojů. Svalová tkáň I - rozdělení, stavba, výskyt a funkce.
 • Svalová tkáň II - rozdělení, stavba, výskyt a funkce. Stavba svalů. Vývoj a regenerace svalové tkáně.
 • Nervová tkáň - stavba neuronu. Synapse. Neuroglie. Vedení nervového vzruchu.
 • Přehled stavby a funkce centrálního nervového systému.
 • Přehled stavby a funkce periferního nervového systému.
 • Orgán zraku: přehled vrstev stěny oční koule. Mikroskopická stavba bělimy a rohovky, uveálního traktu a sítnice. Místní rozdíly ve stavbě sítnice. Dioptrická prostředí oka. Přídatná zařízení oka: víčka, spojivka, slzný aparát a okohybné svaly.
 • Krevní cévy - stavba a funkce.Krev - složení, přehled cytomorfologie krevních tělísek. Rozpočet bílých krvinek.
 • Přehled mikroskopické stavby kůže a přídatných kožních orgánů.
Literatura
  povinná literatura
 • ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 s. ISBN 978-80-210-5544-5. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Výuka předmětu pro studenty optometrie probíhá pouze formou přednášek, u studentů fyzioterapie je doplněna praktickými cvičeními s povinnou účastí. V obou případech je ukončena ústní zkouškou. Studenti si losují 2 otázky.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histol/vyukac.htm
Time-table of exams is usually carried during the first half of May. Students book their terms through the Information System of the MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.